NewPub: 10 år med banebrydende forfatternetværk – TAK, allesammen!

En gang imellem sker det, at der er en, som siger til mig: ”Ham/hende, jeg kender, skal du simpelthen møde. Jeg tror, I vil få noget godt ud af det sammen”. Sådan skete det, da Rikke Moos i maj måned for 10 år siden koblede mig sammen med Karsten Pers inde på La Oficina, hvor vi alle tre havde vores gang, men ikke havde mødt hinanden. Rikke kendte Karsten og mig, men Karsten og jeg kendte ikke hinanden.

No alt text provided for this image

Det kom vi til: Årsagen til, at Rikke koblede os to, var, at vi begge var meget interesserede i bogudgivelser, især det med at udgive selv. Det var godt set, tak Rikke!

Vi tre mødtes til en kop kaffe den 26. maj, og derfra tog det fart for Karsten og mig. På kort tid søgte vi – og fik – midler fra Dansk Journalistforbunds jubilæumspulje til at lave det første store træf for forfattere, forfatterspirer, forlag og andre boginteresserede – NU skulle vi tale mikroforlag, selvudgiver og nye muligheder for at publicere.

Stiftet den 8. november 2011

Hvem kunne vide, at der blev skrevet dansk udgivelseshistorie tirsdag den 8. november 2011, da 100 forfattere og bogfolk tog plads i den højloftede fællessal i La Oficina på Frederiksberg i København for at mødes om at udgive uden etableret forlag. Det var præcis tre dage før BogForum, og arrangementet i København var totalt udsolgt, ligesom det efterfølgende møde for lige så mange forfattere og bogfolk i Aarhus kort efter. 200 mennesker bakkede i første omgang utvetydigt op om vores tanker, og bevægelse NewPub var født.

NewPub, som står for New Publications – nye måder at publicere på – lagde stærkt fra land som nonprofit frivilligt netværk. NewPub blev stiftet med det formål at ”tilbyde alle typer forfattere kendskab til og indsigt i alle slags udgivelsesformer, så enhver forfatter kan vælge den form, der bedst matcher hans/hendes interesser og forudsætninger”.

No alt text provided for this image

Mulighederne ved at gå selv

I stiftelsesdokumenterne beskrev NewPub den traditionelle forlagsbranche som blot én af stadigt flere mulige kanaler for udgivelse: ”En kanal, der ligesom alle andre skal vurderes på de fordele og ulemper, den tilbyder den enkelte forfatter. NewPub har ikke til formål at diskutere, hvad der er godt for udgivelsesbranchen eller kulturlivet, men alene at afdække og kommunikere om forfatteres udgivelses- og forretningsmuligheder.”

Hverken formål eller tilbud har ændret sig i de 10 år, der er gået, tværtimod har tiden arbejdet for den indsigt, der gør flere og flere i stand til at vælge udgivelsesform, og ikke mindst at have selvudgivelse, medudgivelse eller mikroforlag som en reel, professionel mulighed.

NewPub er stadig, her 10 år efter, en oplagt mulighed for at få nærmere indsigt i de mange nye   publiceringsmuligheder, der er, men også i de krav, det stiller til den enkelte. De teknologiske og kulturelle udviklinger har åbnet afgørende nye muligheder forfattere. Det, vi har oplevet igennem de seneste ti år, er, at forfatterne har taget denne læring til sig og taget håndværket alvorligt.

Professionalisering

At professionalisere det, som lidt hånligt er blevet kaldt selvudgiversegmentet, lå ikke direkte i formålsbeskrivelsen dengang. Men der er ingen tvivl om, at de 10 år har betydet en meget større forståelse blandt selvudgiverne for, at det kan betale sig at købe sig til den professionelle hjælp, der kan ligge i en redaktørindsats, en grafiker og en korrekturlæser. Samtidig har denne professionalisering betydet en langt højere accept af dem, der vælger at gå selv fra den etablerede bogbranche.

Egen hjemmeside

I begyndelsen samledes bevægelsen på facebook, hvor flere undergruppen blev dannet, efterhånden som NewPub knopskød. To år efter lanceredes hjemmesiden www.newpub.dk . I dag er der flere end 3300 medlemmer af NewPubs hovedgruppe, hvor erfaringsudvekslingen er eksemplarisk. Lanceringen fandt sted i Dansk Forfatterforenings lokaler – og det har været interessant at arbejde sammen med de etablerede forfattere.

No alt text provided for this image

Selvudgiverne synliggøres

Vi har haft et tæt samarbejde med boghandlen Arnold Busck, der forstod vigtigheden af at synliggøre selvudgiverne og gik med på et eksperiment med særlig bogkort i forretningen på Købmagergade, hvor vi også holdt flere arrangementer for forfattere.

No alt text provided for this image

Innovationspris i 2013

Omverdenens accept af nye tider er også til at tage at føle på: Ikke alene er NewPub blevet inviteret med til at tale på flere større symposier, være høringspart i Kulturministeriel sammenhæng, ligesom netværket i 2013 modtog Saxos Innovationspris.

No alt text provided for this image

Den største stand på Bogforum 2021

Også på BogForum markerer NewPub sig, i år 2021, med den største af alle stande, hvor tæt på 30 forfattere vil præsentere deres udgivelser, og holde oplæg fra hele 2 scener.

Dels den Orange Scene, hvorfra forfatterne taler om deres udgivelser, dels scenen Skriv og udgiv, hvor man som skrivende kan hente inspiration til processen. Jeg selv taler tre gange fra Orange Scene, dels om min bog “Senior og selvstændig – tag hul på dit 3. arbejdsliv,” udgivet på Frydenlund, dels om den kommende bog ”Skal du tage det hele med dig? – gør plads til næste kapitel i tide” om at pakke sit hjem ned hen mod den tredje alder, ligeledes udkommer denne bog på Frydenlund.

No alt text provided for this image

Skriv og udgiv – første årbog fra NewPub

Selve jubilæet fejres med en reception i anledning af udgivelsen af bogen Skriv og Udgiv. En guide til forfattere, skrevet af 25 newpubbere. Bogen er den første i, hvad der er tænkt til at blive en serie årbøger, så NewPub planlægger i dén grad at eksistere mange år endnu.

No alt text provided for this image

TAK!

Tak til alle, der har været med til at drive dette netværk frem til, hvad det er i dag! Gruppen på facebook er et af de mest givende, spørgende og bidragende fællesskaber, der eksisterer i den danske bogverden. I dag tæller det en broget skare lige fra den vordende forfatter til den garvede, der har udgivet mange gange, både hos etablerede forlag og hos sig selv.

Karsten Pers har overtaget tømmerne solo for mange år siden, men netværket kunne ikke eksistere ude de mange frivillige, som bidrager igen og igen.

Et virkelig stærkt fællesskab – og fik jeg sagt, at det var gratis at være med!

Så tak til alle, og tak til Rikke for at se rigtigt dengang i maj 2011.

Abelone Glahn

Trackbacks og pingbacks

  • Min blog vejer 6,6 kilo! - Abelone Glahn :

    […] for forfattere, der vil afprøve nye udgivelsesformer. Vi begyndte med at være 200 til et møde, i dag tæller netværket over 3000, og selvudgiverstatussen er her 11 år efter oftere et adelsmærke end et brændemærke i branchen. […]

    2 år ago

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.