Cyberchikane

Hængt ud på nettet – og hvad så?
Du kan få hjælp til såvel forebyggelse, som indgreb når skaden er sket:
For eksempel:
– Oplæg til medarbejdermøder om forebyggelse af digital chikane
– Hjælp til løsning af akut opståede situationer
– Rådgivning om håndtering af digitale trusler
– Udarbejdelse af politik for arbejdspladsen

Hjælp til virksomheder og organisationer:
De fleste arbejdspladser har en politik for, hvad man gør, når en medarbejder trues med eller ligefrem udsættes for fysisk vold. Men hænges en medarbejder ud på nettet, er det ikke altid klart og tydeligt, hvordan dette håndteres, selv om det både kan gå ud over et menneske, dets nærmeste, kolleger og i sidste ende også virksomheden.
Jeg hjælper virksomheder og organisationer med at indkredse problematikken, vurdere omfanget, spotte typerne af krænkere med henblik på i samarbejde med medarbejderne, TR og AMR/MED-udvalg at lægge en politik for håndtering af cyberchikane.
Jeg samarbejder med trænede konfliktmæglere, der assisterer med at træne relevante medarbejdere i konflikthåndtering og konfliktforebyggelse.

Særlig erfaring inden for offentligt ansatte og undervisningsverdenen.

Send email:  ag @amedia.dk

Telefon: 2425 4852

Blogpostings om cyberchikane:
Læs mine indlæg om trusler og chikane , samt om  beskyttelse mod at blive hængt ud på nettet.

Hvorfor rammer digital chikane ekstra hårdt?
Trusler om vold, forulempelser og chikane er flyttet fra den fysiske verden over i den digitale og blevet et stigende problem, som arbejdspladserne skal lære at håndtere. Endnu er der mange mørketal for, hvor omfattende cyberchikane er i Danmark, men et voksende antal faggrupper melder om udsatte medarbejdere, der har svært ved at forsvare sig, ikke mindst fordi den virtuelle chikane spredes så hurtigt via deling. Får man en lussing af en kunde eller klient, ved alle på en arbejdsplads, hvad der skal ske. Men kommer den virtuelle ørefigen ud af en flad computerskærm, står vi stadig tøvende over for, hvordan vi skal tackle den.

Digital chikane og trusler om vold fra klienter, borgere eller kunder foregår ikke længere alene på arbejdspladsen, men kan fortsætte, efter at man har sluttet arbejdsdagen: Også i hjemmet kan man være udsat for cyberchikane, fordi en forulempelse kan fortsætte efter arbejdstid på såvel ens computer som på mobiltelefon eller tablet, fordi vi har så flydende grænser mellem arbejdsliv og privatliv.
– netchikane kan fortsætte efter arbejdstid og rammer også inden for hjemmets fire vægge.
– netchikane foretages som oftest af anonyme og er ofte mere aggressiv.
– netchikane kan læses af alle, fastholdes på nettet i årevis og indgår mod personens vilje i ens virtuelle håndtryk.
– netchikane kan medføre stress, dårligt arbejdsklima, sygemelding og desuden belastning af kolleger

Hvad kan du gøre?
Forulempelserne er omfattet af eksisterende love mod personlige trusler og chikane. Det er derfor vigtigt, at man straks informerer sin arbejdsgiver og sin tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant. Episoden skal anmeldes og registreres. De kommunikationsansvarlige skal også inddrages og tage stilling til, hvad der skal gøres for at fjerne, stoppe eller reagere på forulempelsen.
Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge mod digital chikane af medarbejdere , også uden for arbejdstid, men mange virksomheder ved endnu ikke, hvordan man skal håndtere dette. ligesom mange arbejdspladser endnu ikke har gjort sig omfanget klart.

Først og fremmest skal vi tale om chikanen, få den frem i lyset, så den enkelte ikke sidder med fornemmelsen af, at ”man skal kunne tåle mosten” i det pågældende fag/på den pågældende arbejdsplads.
”Det, at jeg modtog beskeden som privatperson, gjorde, at jeg følte, at mit privatliv blev invaderet, og det var en følelse af urimelighed og uretfærdighed, da jeg ”bare passer mit arbejde”.  
Det, der hjalp, var at få snakket om det, at få støtte og opbakning til – både fra kolleger, men også fra chefen – at dét, jeg havde været ude for, ikke var i orden.”

Den virtuelle chikane og trusler om vold skal behandles lige så seriøst og i samme omfang som fysisk vold og chikane.

Trackbacks og pingbacks

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.