Beskyttelse af persondata

2018-05-23

Amedias datapolitik  GDPR
Gældende for
Amedia, Forlaget Amedia, Amediashop, Abelone Glahn, Peter Abrahamsen, Dagligstuekoncerter, Lyrik og Visefestival, tvillinger.com og afledte hjemmesider af vores aktiviteter, samt sociale medieaktiviteter

 

Information om behandling af personoplysninger og dine rettigheder

Du har krav på information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har efter persondataforordningen.

  1. Amedias formål med at behandle oplysninger:

Amedia indsamler, behandler personoplysninger om kunder og nyhedsbrevsmodtagere til brug for fakturering og pleje af den enkelte kundes og nyhedsbrevsmodtagers interesser.

  1. Afgivelse af oplysninger og samtykke
    Afgivelse af oplysninger ved køb eller tilmelding til nyhedsbrevene fra Amedia, Abelone Glahn, Peter Abrahamsen, Tvillinger.com, Lyrik og visefestival og Dagligstuekoncerter er et krav for at kunne modtage fakturaer og nyhedsbreve.

Dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail, eventuelle hjemmeside, hvor du har fundet os, samt købsoplysninger, indgår i de data, vi gemmer.

  1. Materiale og kommentarer som du selv har gjort offentligt tilgængeligt

Amedia er ikke ansvarlig for det materiale eller kommentarer, som du lægger ud på vores sider og profiler på facebook, andres sociale medier og vores blogs.

Du alene indestår for rigtigheden i oplysningerne samt de ophavsretlige klareringer mv. .
Amedia forbeholder sig ret til at kunne fjerne materiale eller kommentarer helt eller delvist fra de fora, som vi administrerer.

  1. Om tilbagekaldelse af samtykke til behandling af oplysninger

Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger ved henvendelse til Amedia. Tilbagekaldelsen vil få virkning for fremtiden, og det kan betyde, at vi ikke er i stand til at have dig som kunde eller modtager af nyhedsbreve eller follower på de sociale medier

  1. Ret til indsigt i de oplysninger vi behandler om dig

Hvis du ønsker information om, hvilke oplysninger Amedia har registreret og behandler om dig, så kan du henvende dig til Amedia. Det er muligt, at vi vil bede dig om at fremsende skriftlig dokumentation for at sikre din identitet. Vi vil besvare din henvendelse inden for en måned. Viser der sig at være fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, eller er de vildledende, vil vi rette dem efter din skriftlige anmodning. Du kan også anmode os om at få oplysninger begrænset eller slettet, såfremt du mener, at vores registrering eller behandling er for vidtgående. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til, om din anmodning kan imødekommes helt eller delvist. Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger om dig.

  1. Hvor længe beholder vi indsamlede oplysninger
    Amedia beholder indsamlede oplysninger, så længe de er relevante eller nødvendige for at opfylde forpligtelserne over for vores kunder eller nyhedsbrevmodtagere eller followers. Vi bevarer som udgangspunkt de fleste indsamlede oplysninger om dig, så længe du er kunde, ønsker at modtage nyhedsbrev eller er follower. Vi opdaterer kun oplysningerne, hvis vi får besked herom fra dig. Vi er således afhængig af din hjælp til at meddele os f.eks. nye kontaktoplysninger.

Henvendelse om behandling af dine oplysninger rettes til Amedia på ag@amedia.dk