Når borgerne overtager brandingen #lollandfalsterlovestorm 1 år

lolland-falster-lovestorm-logoUdråbt til Verdens første Borger-brand, kåret til Årets ord og ligefrem sammenlignet i opbakning med Det Arabiske Forår af Googles nordiske direktør. Trækplaster på Folkemødet 2015, forrest i bestræbelserne på at få en ny Storstrømsbro nu trods forsinkelser på Femernforbindelsen, en snes daglige #tags på alle sociale medieplatforme, over 28.000 historier, og ikke mindst stadig med tæt på 23.000 medlemmers solidariske opbakning i den meget aktive facebookgruppe.
Hvad taler jeg om? – jeg taler selvfølgelig om #lollandfalsterlovestorm .

Røsten fra rødderne er steget i styrke
Her, tæt på et år efter starten på den lune kærlighedsbrise, der hurtigt rejste sig til storm, er det på sin plads at se tilbage på effekten af, at to kvinder en søndag eftermiddag den 19. april 2015 besluttede sig for at imødegå det negative billede, som en TV2serie med titlen ”På Røven I Nakskov” ville tegne af byen og området. I stedet for at rejse en vred hatestorm valgte de at opfordre til at kaste kærlighed, personlige og dybtfølte, gode historier, venlige bemærkninger og positive billeder ud i den danske befolkning om Lolland og Falster ledsaget af det nu allestedsnærværende tag #lollandfalsterlovestorm. De oprettede en facebookgruppe, så ”Røsten fra Rødderne” kunne komme til orde med en anden, autentisk og selvoplevet virkelighed.

De gode historier synliggøres af os selv
På få døgn steg medlemstallet med raketagtig fart fra 2 til 23.000, der delte de gode historier og gav deres bud på en anden vinkling af fortællingen om, hvad der sker på Lolland og Falster, end den, der forekom i de seks TV2afsnit. På dagen for hver af afsnittene sad folk klar til at poste indlæg og dele dem videre ud i deres eget netværk, så det ikke kun blev til en selvbekræftende og rygklappende gruppe, men så alle, der var ven med et af medlemmerne, kunne få indsigt i en anden beskrivelse af området. Almindelige Lollandfalstringer, kendte ansigter, eksil-LF’fere, folketingsmedlemmer, erhvervsorganisationer, ejendomsmæglere, alle bakkede op om det gode budskab og delte #mærkede indlæg og lange fortællinger. Uge efter uge, mens udsendelsen kørte. Moderatorerne var – og er stadig –  på døgnvagt, så tonen og indlæggene forblev positive – og kritik af den slagsideramte udsendelsesrække blev ikke afvist, men henvist til en særlig gruppe. For formålet med hovedgruppen var – og er – at fortælle de gode historier.

pressen og lolland philip rasmussenJa,Ja, og hvad så?
En opblussende dille, en kortvarig pressedarling med de sædvanlige, til det uforskammede grænsende korte besøg af landspressen, et forbigående internetfænomen, som mange forventede ville dø ud på kort tid ?
Nej, nu har den holdt i foreløbig et år og trukket varige spor, ikke kun på LF, men rundt om i Danmark, takket være en helt usædvanlig indsats, ikke kun fra den utrolig vedholdende og meget rosværdige gruppe frvillige, der til daglig driver lovestormsiderne (for nu er der knopskudt adskillige såvel facebook grupper, sider som egentlige hjemmesider plus en række projekter), men også i kraft af en stærk og vedvarende indsats fra os, der bor her !
Jeg har i et tidligere indlæg beskrevet situationen efter udsendelsernes slutning . Læs det her.
Og ballet er langt fra forbi !

Stemningsskiftet er mærkbart:
I dag er det tid at opsummere. Jeg spurgte forleden Kirsten Sydendal, som er den ene af de to kvinder, hvad hun vil fortælle pressen, når  den – formentlig –  kommer til Nakskov på årsdagen for lovestormens begyndelse 19.april.
– Ja, hvis de kommer og beder om at få forevist den vækst, som lovestormen har medført af nye virksomheder i Nakskov, vil jeg ikke kunne pege på noget voldsomt og stort. Det er slet ikke på det niveau, #lollandfalsterlovestorm har virket, svarede hun, og uddybede:

– Betydningen af Lolland-Falster Lovestorm kan ikke overvurderes. Lovestorm har ændret og udvidet vores bevidsthed. Vi ser mere positivt og optimistisk på det liv, vi lever på Lolland-Falster. Det er blevet acceptabelt at sige, at vi er glade for at bo her. Vi føler et sammenhold og en glæde og stolthed ved at høre til lige her.
– Vi opdagede med Lovestormen, at vi selv kan tage magten over fortællingen om Lolland-Falster, og med den erkendelse har vi fået troen på, at nøglen til forandring også ligger i hænderne på os selv. Denne selvsikre holdning har stor betydning for, hvordan man møder verden, og det smitter igen af på den måde, hvorpå verden møder os.
– Der var en, som sagde til mig forleden at Lovestormen simpelthen er udtryk for en ny tidsånd på Lolland-Falster. En ny tidsånd – rodfæstet hos tusindvis af borgere. Det er jo et resultat, der er helt ubetaleligt.

Kæmpe interesse udefra
– Det, som er helt unikt ved Lolland-Falster Lovestorm er, at vi har et brand og en folkelig bevægelse, der er smeltet sammen. Fordi dette er sket, ligger der rigtig mange spændende muligheder foran os. Der er en enorm interesse for LFLS overalt, hvor jeg/vi færdes, og begejstringen er på ingen måde aftaget. Jeg/vi har fået og får stadig mange henvendelser: Projekter og NGO’er, som vil samarbejde med os, medier der vil tættere på os, der står bag, invitationer til konferencer/interviews, folk der gerne vil bruge logoet, folk der efterlyser merchandise, foreninger og klubber, der inviterer os til at holde oplæg, events som gerne vil have at vi deltager osv. osv.
– Det, vi også vil arbejde med i Lovestorm år 2, er at komme rundt til de forskellige beboerforeninger, klubber og andre borgergrupper og finde kontakter, så vi får skabt et netværk af Lovestormambassadører rundt om på Lolland-Falster. Det har meget betydning at vi ikke bare er synlige på de sociale medier, men også ude i virkeligheden. Jeg lægger meget vægt på, at vi skal binde de to verdener sammen, sagde Kirsten Sydendal.

Min egen oplevelse
LFLS Foto Pia Luxhøj
Når Kirsten siger vi så mange gange, er det fordi der er et meget stærkt og arbejdsomt hold af frivillige bag lovestormen. Det er krævende at passe en så aktiv onlinegruppe, og krævende at møde de mange, som vil lovestormen noget mere. Stor respekt til de frivillige! Og dejligt, at så mange udefra bakker op.
Som beboer på 17. år på Falster er jeg helt enig. Da vi flyttede til Falster, kom vi til en egn med en befolkning, der var meget stolte af deres egn, men præget af, at omgivelserne, især i Hovedstaden, har dømt de to øer som udkant med nærmest ingen fremtid. Vi mødte også en særegen selvforståelse, som ind imellem gjorde, at man lukkede sig lidt om sig selv i trods.
I de år, der er gået, er Lolland- Falster blevet et område, der har ændret sig, og flere taler ikke om det som udkant, (selv om jeg personlig ikke har noget imod at blive kaldt det – jeg synes efterhånden, det er et adelsmærke!).
LF er også blevet sat i fokus, fordi vi skal have en Femernforbindelse. Hvad jeg særligt har lagt mærke til, er, at virksomheder på øerne er gået fra at være sig selv nok, ikke ønske at vokse ud over de 20-25 ansatte, og ikke åbne overfor konkurrenter og samarbejde til at være fuldt ud bevidste og meget professionelle omkring at skabe netværk med hinanden, udbygge kontakter, sørge for samarbejder på tværs, samarbejder der ikke tidligere har været der i så dyb og vigtig et omfang som nu. Den proces, som virksomhederne er gået igennem, fordi de skal samarbejde for at få del i de store ordrer i forbindelse med Femernbyggeriet, har betydet meget for forståelsen af at skabe større virksomheder i netværk, at arbejde sammen, og at stole på hinanden, fordi det vil gavne alle.
Antallet af nye virksomheder er steget pænt – og endda langt over Region Sjælland-niveau. Flere er kommet i nyt job, og færre er ledige, op på ejendomsmarkedet konstateres både flere boligsalg og højere boligpriser.

Virksomhederne strømmer til Lolland-Falster: De seneste 5 år er antallet af nye virksomheder på Lolland og Falster steget med 43 procent.
Væksten ikke kun i byggesektoren men i industrien kan også ses på beskæftigelsen, hvor arbejdsløsheden for 3Fs medlemmer i Lolland og Guldborgsund er faldet med 25 % det seneste år.

Stormen har ikke lagt sig.
Efter min mening har #lollandfalsterlovestorm i høj grad også medvirket til at skabe et andet billede af øernes potentialer, end det, presse og overleveringer i mange, mange år har fortalt om øerne.
Der er nu bebudet en anden sæson af På Røven i Nakskov, skønt den muligvis ikke kommer til at bære den samme titel. Man vil følge op på, hvor de pågældende er i dag.

Men #Lollandfalsterlovestorm er så meget og mere end at forholde sig til en TV udsendelse. Det er en bevægelse for at forklare dem, der ikke allere har opdaget det, at vi har store værdier her, og hvis du har lyst at komme, vil vi gerne dele dem med dig.

Jeg er københavner af oprindelse, men jeg er meget stolt af at bo på Falster og at være del af denne meget solidariske og stærkt motiverende borgerbevægelse – og ønsker al lykke og fremgang til #Lollandfalsterlovestorms næste år. Stormen har ikke lagt sig.

lflslogo

Status i april 2016 (kilde Kirsten Sydendal)
•    Over 22.000 er medlemmer af vores Facebook-gruppe.
•    Over 28.000 historier, links, fotos og kommentarer er lagt ud i Facebookgruppen, heraf 4.900 fotos. Mere end 250.000 likes.
•    På Instagram er der delt over 3.300 fotos med #lollandfalsterlovestorm – 375 følgere
•    Over 10.000 hits på Google, når man søger på ”LollandFalsterLovestorm”
•    I sommeren 2015 blev vi nomineret til Fællesskabsprisen, hvor vi blev nr. 2 ud af de allermest populære kandidater med over 13.000 stemmer
•    Business Lolland-Falster har skønnet, at ca. 700.000 seere blev eksponeret for historien om vores fest i Store Vega på DR og på TV Øst.
•    Lovestorm vandt 30. september prisen som Årets Ord, som blev uddelt af Dansk Kommunikationsforening.
•    Læs meget mere på www.lovestorm.dk                                                    (April 2016)

Sideeffekter
•    Event-siden LF Lovestorm – Lokale events (styres primært af Tone Reynolds)
•    Facebooksiden ”Kærlig hilsen Lolland-Falster by #lollandfalsterlovestorm
•    Folkeligt pres for igangsætning af ny Storstrømsbro med høring på Christiansborg (afviklet med succes 13. april)
•   Partnerskabsprojekter:
•    Gruppe, der arbejder med at etablere en ny højskole på Lolland
•    LFLS-arbejdet lægges nu over i en ny initiativgruppe som hedder ”Sammen om Lolland-Falster”, som vil arbejde videre med drift og udvikling af LFLS, etablering af et borgerfællesskab på LF, opbygning af et nyt website for området samt fundraising.
•    Fejø holder særskilt Lovestormdag 11. juni (det er andre steder/aktører også velkomne til – man bestemmer selv dagen)
•    1 års dag i Nakskov hvor vi har udnævnt Nakskov til at være årets Lovestormby.
•    Fest i Vega 2. oktober sidste år (og forhåbentlig en fest igen på LF i 2016)
•    Vi er også blevet oprettet hos Museum Lolland-Falster og har fortalt vores historie til dem, så det er gemt til eftertiden. Det er vi også stolte af!

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.