Gøteborg sætter mikrovirksomheder højt på vækst-dagsordnen

Når selv Ullevi Stadion på sin megastore reklameplads over indgangen til arenaen reklamerer for, at man skal starte selvstændig virksomhed, kan man godt få fornemmelsen af, at byen Gøteborg virkelig vil noget med iværksættere.

Jeg har netop besøgt byen sammen med min konkollega Margrete Bak og lært et og andet om mikrovirksomheder.

 
Margrete, mig og Ulla-Lisa Thordén, der var vores fortræffelige guide

Satser på Mikrovækst
I sporvognene hænger skilte med opfordringer til at begynde selv, og på gaden kører lige for tiden en særlig lille grå /pink bil rundt med opfordringer til at sende skæve og skøre ideer ind til en spændende konkurrence, My Mission, om kreative forretningsmuligheder.

Byen har et tæt netværk af instanser, der hjælper virksomheder frem, ikke kun iværksættere, men især virksomheder der har været i gang et stykke tid og som har potentialet til at vokse.
Byen har simpelthen som overordnet formål at blive et ledende nordeuropæisk centrum for kompetence, fremtidsbrancher og vækstvirksomheder og fungere som spydspids for virksomheder inden for forskning og udvikling. Et mål byen og de 13 omliggende kommuner, der tilsammen danner Business Region Gøteborg, er godt på vej til at nå.

BRG blev dannet for snart ti år siden i erkendelse af, at der skulle et organiseret stykke arbejd til for at samle og målrette kræfterne mod vækst. Siden den store værftskrise i slutningen af halvfjerdserne, som ramte Sveriges næststørste by meget hårdt, har der været mange tiltag til at gøre byen erhvervsduelig på andre områder.
Byen fokuserer særligt på 10 områder, der alle er godt etableret i regionen bl.a. biomedicin, transport, miljøudvikling, design og markedskommunikation og visualiseringsindustri.
BRGs forskellige vækstprogrammer for medlemmer har foreløbig haft 13.000 virksomheder igennem og har frasorteret alt, hvad der hedder mindre virksomheder som pizzeria, restaurant, håndværkere og frisører.

 
Anita Mellgren, fra BRG og Tilvækst Mikro

TilvækstMikro

Vi besøgte Tilvækst Mikro, under BRG. Da jeg er meget intersseret i, hvordan man fremmer mikrovækst, var det virkelig spændende at høre om:

– Vi har aktivt fat i 1000 virksomheder, hvoraf de 600 medlemmer har mellem 5-250 ansatte, og resten har 0-4 ansatte, fortæller Anita Mellgren, der er en af de 80 ansatte i BRG.
Hun er desuden en af de 18 rådgivere, der primært er tilknyttet Tilvækst Mikro. Det viser sig nemlig, at mellem 30-35 procent af medlemmerne er enkeltmandsvirksomheder, og derfor har BRG har udviklet et særligt program, der kaldes TilvækstMikro.
Det retter sig specifikt mod virksomheder med to-fem ansatte. Et medlemskab giver adgang til mindst 35 timers udvikling af virksomheden i form af kurser for eksempel om motivering af medarbejdere, coachende ledelse, strategisk forretningsudvikling og agenturaftaler, ligesom der tilbydes personlig rådgivning og et stærkt netværk mellem de andre deltagende virksomheder.

Rekrutteringshjælp
Med i tilbudet er også en stærkt efterspurgt hjælp til rekruttering. Mange små virksomheder har svært ved at finde de rette medarbejdere, men fordi TilvækstMikros medarbejdere kender den enkelte virksomhed i detaljer, er det meget nemmere at rådgive. Konsulenterne deltager ofte i ansættelsessamtalerne for at hjælpe, så de rette spørgsmål stilles. Desuden har BRG et tæt samarbejde med Arbejdsformidlingen, der alene har til opgave at bistå med rekruttering til jobbene i de eksisterende virksomheder.

Solo til Duo
– Vi kræver ikke, at en mikrovirksomhed skal ønske væksten for at komme ind i vores program, bare at der kommer mere gang i deres virksomhed. Det kan også være en succes for dem blot at lære at lave et regnskab og et budget, forstå det og anvende det.
– Der er en meget lille restgruppe, vi kalder E-foretag – e enten for ensom, enmands, eller for exit-firmaer.  De kan gå hos os her i 5-6 år, og der sker ikke så meget hos dem. De er tilfredse med at fortsætte, som de hele tiden har gjort, men lærer selvfølgelig undervejs og har til stadighed som de andre brug for netværket. Nogle af dem leverer til de andre. Men mange af dem, der siger, de ikke vil vokse, tror bare ikke, de vil ! Når de først finder ud af, hvordan det kan foregå, vil de alligevel godt. Derfor udvikler Tilvækst Mikro i øjeblikket et program, der hedder fra Solo til Duo.

Langsigtet indsats
Anita Mellgren fremhæver, at der er tale om en langsigtet indsats for at få de små til at vokse: – Ideen om at starte Tilvækst Mikro opstod i 90erne. Vi måtte som by forstå, at vi kun kunne overleve, hvis vi tog en bred skare af virksomhedstyper ind og satsede på diversiteten. BRGs styregruppe har opdaget flere og flere områder undervejs, som er interessante at skabe vækst hos, men en sådan indsats bærer ikke frugt blot efter 1-2 år. Man må bestemme sig for at køre et sådant program over lang tid, og se det som en virksomhed i sig selv. Man får ikke overskud det første år! (min fremhævning)

– Strategien er nu at lægge mere vægt på dem, der har mellem 2-9 ansatte. Vores målsætning går ikke kun på, hvor mange vi får gennem systemet, men også på hvordan. Vi ser, at de ofte har brug for træning i lederskab, fordi det ofte er ved væksten til over 10, at problemerne omkring lederskab opstår.

 – Vi mærker i virksomhederne, at der skabes frugtbare netværk imellem dem, og det er vigtigt, at vi har skabt en ramme for denne netværksdannelse. Når du bliver bevidst om, hvad det indebærer at drive virksomhed, sker der ting og sager med dig, og du bliver også dygtigere til at vokse, finde nye veje og prioritere på andre måder.

 Jeg skriver mere om besøget senere.


Selv McDonalds er med på den !

Abelone Glahn

Trackbacks og pingbacks

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.