Firmapolitik over for brug af Facebook

DRs Nyheder bringer i dag et indslag om, at flere virksomheder – nu senest Danske Bank – blokerer for deres medarbejderes brug af facebook i arbejdstiden.
Det gør de af sikkerheds hensyn, og det kan være en rigtig fornuftig forklaring. Se for eksempel Finansforbundets gode forklaring på, hvorfor sikkerheden kan være i fare for en bankansat.

Men at forbyde facebook i arbejdstiden uden et forudgående aftale eller dialog med medarbejderne er ikke god firmapolitik. I dette tilfælde skal jeg dog sige, at jeg ikke ved, om Danske Bank har diskuteret dette med medarbejderne forud, men jeg vil blot generalisere, og sige, at
        et firma bør tilrettelægge en politik for brug af facebook i en grundig dialog med  medarbejderne, så man rammer et fornuftigt leje for, hvornår sådanne sociale tjenester må bruges.

Mange medarbejere arbejder hjemmefra eller fra bærbare, der både er arbejds- og privat PC, ligesom grænserne mellem arbejdstid og fritid flyder mere og mere ud, så hvornår er du den ene person og hvornår er du den anden?

Har forbudet mod facebook-brug alene at gøre med ikke at hente vira og andet ind på en virksomheds maskiner, burde man måske løse problemet på en anden måde.

Har forbudet derimod noget at gøre med at modvirke et uhensigtsmæssigt tidsforbrug eller at fortrolige oplysninger utilsigtet slipper ud, så er det mere på plads med en regulær facebook politik.

I min branche, journalister, er der da en klar ide i at tænke over, hvem man har som kilder hhv venner på facebook og linked in. Candadisk TV har forsøgt et sådant regelsæt for deres journalister og facebook men det er sådan set blot een af mange forholdsregler, man skal tage overfor ,hvordan man vil være professionelt til stede på nettet.

Jeg tror, det er vigtigt, at et firma laver en code of conduct overfor ,hvordan man vil forholde sig til brug af Alle former for sociale netværk, ikke kun facebook. “I morgen” hedder facebook måske noget andet, så det gælder om at grundfæste en generel holdning til, hvordan man bruger disse netværk bedst muligt.

Og så – min kæphest – skal man som virksomhed prøve at lade være med at save grenen over, man sidder på: ved at forbyde at bruge facebook, LinkedIn og hvad netværket ellers hedder, afskærer man sig også fra de fordele, der er derved:
– at medarbejderne hurtigt kan få mere viden
– at medarbejderne kan færdes i mere diverse omgivelser end en virksomhed repræsenterer
– at medarbejderne kan få kontakt med potentielle kunder og styrke forretningen

– og ikke mindst at medarbejderens netværk bliver brugt til en altafgørende rekruttering!
Firmaets fangarme bliver så at sige længere strakt ud mod kommende kandidater til job, men hvis man ikke må facebooke eller linke-in i sin arbejdstid, hvorfor skulle man så bruge disse sociale netværk i sit firmas interesse i fritiden?

Forbud er ikke godt, forhandling om fornuftig brug er bedre.

Abelone Glahn

3 kommentarer til “Firmapolitik over for brug af Facebook

Trackbacks og pingbacks

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.