Er du ved at få svip af LinkedIn Endorsements?

Måske er du en af de mange, der er ved at få svip af LinkedIns nye endorsements.  Jeg selv har været meget tæt på, indtil jeg fandt ud af, at jeg kunne slå den funktion fra, som giver mig besked i min mailboks, hver gang en ny har endorset mig. (Forklaring  på, hvordan du gør dette, kommer nederst i indlægget. )
At slå den funktion fra har gjort, at jeg er blevet knap så irriteret/forstyrret, og at jeg derfor i den seneste måneds tid, hvor LinkedIns nye endorsement-funktion har fungeret, har kunnet iagttage , hvad det er, der sker, når vi endorser hinanden.

Allerførst tak til dem, der har endorset mig. Jeg har endnu ikke endorset nogen, for jeg vil ærlig talt godt lige se, hvordan det bliver brugt.

Dernæst til mine iagttagelser:

Hvad er endorsements?
Tanken bag dem er, at dine kontakter  nu nemt kan endorse dig, sige god for dig, på nogle af de Skills, kompetencer, du har angivet. En slags tommelfingeren opad.
Et endorsement er således ikke en Recommendation, en anbefaling, således som man kan skrive et andet sted på LinkedIn, og som sædvanligvis består af en begrundelse for anbefalingen. Vil nogen  af dine 1.degree contacts endorse dig, klikker de blot på din Skill, og et fotoikon med deres portræt vil vise sig ud for din skill.

Hvem endorser?
Ja, i princippet kan alle gøre det, og netop fordi det er nemt, ”gør alle det”.  Her ligger en af udfordringerne. For når det er nemt, kan det også opfattes mindre forpligtende, og det kan svække anerkendelsens værdi:  Når jeg ser hen over dem, der foreløbig har endorset mig , kan jeg godt forstå dem alle, og jeg takker også for de gode tilkendegivelser. Tak. De endorser mig for noget, de på en eller anden måde har været i forbindelse med mig om. Men denne sammenhæng fremgår ikke af endorsementet, og derfor er det ikke til at se, om de endorser mig som kursist, som jeg har haft på et forløb, som kollega, eller som kunde. Derfor opstår et mudret billede.

“100.000 fluer tager ikke fejl”
Det giver mening at kunne endorse nemt, fordi mange af os mangler tid til at skrive rigtige recommendations. Med et enkelt klik kan man anbefale en enkelt (eller flere) af de kompetencer, man synes en anden har. Men det giver ikke mening, hvis vi ikke er meget seriøse med at give kudos, lige så seriøse, som vi bør være med recommendations.
Det kan være ( jeg siger udtrykkelig kan være), at man med tiden vil se et retvisende billede af, om en person er god til en ting, når rigtig mange har endorset en ( 5 kan tage fejl men næppe 50), men omvendt må man sige, at antallet ikke altid borger for kvalitet, jævnfør udtrykket “100.000 fluer tager ikke fejl – lort smager godt”.

I mine positive øjeblikke tror jeg, disse endorsements vist pr antal kan blive en god indikator for at bedømme en persons skills, og på det tidspunkt, hvor skills bliver specifikt søgbare – hvilket jeg ikke mener, de er nu ( ret mig gerne hvis jeg tager fejl), så kan de blive et godt instrument for HR folk.
Men i mine negative øjeblikke bliver jeg irriteret over, at alting skal kvantificeres, og at LinkedIns endorsements i dette tilfælde minder ubehageligt meget om facebooks “likes”, en funktion jeg aldrig rigtig har tillagt den helt store troværdighed.

Hvilke skills kan man endorse?
Der er en anden grund til, at jeg ikke er så sikker på, disse kudos bliver givet af et ærligt hjerte – eller skulle jeg måske sige “fuldt informeret” hjerte:

I øjeblikket opfordrer LinkedIn til, at man endorser, når man besøger en profil.  Man ser dette billede, når man besøger en 1.gradskontakt:
endorsements på linked inDer foreslås nogle skills, som personen har, og i princippet skal man så ind at klikke dem fra, som man ikke mener, man vil endorse. Men jeg tror, at rigtig mange ikke er klar over dette (endnu), og derfor helt automatisk trykker på den gule knap “Endorse” og kommer til at sige ja til alle sammen på een gang.

Mange vil også overse, at de rent faktisk kan “Type another area of expertise” , altså ligefrem forslå mig nogle andre skills, de synes, jeg har, og som jeg så skal godkende, inden de kan vises. Derfor vil de endorse kun på skills, som jeg allerede selv har nævnt, selv om de måske gerne ville give et endorsement en nuance, jeg ikke selv havde tænkt på.

Hvordan opfattes den enkelte skill?
Selve opfattelsen af definitionen på den enkelt skill kan give et skævt billede. Lad mig give et eksempel: Jeg har angivet en skill, ”Corporate blogging”, fordi jeg har en færdighed i at hjælpe virksomheder med at blogge. Både store virksomheder, hvis medarbejdere driver en virksomhedsblog, og enkeltmandsvirksomheder, hvis firmahjemmeside er en blog.  Med den skill vil jeg signalere til kommende kunder, at dette er noget, jeg er virkelig god til.

Derudover er jeg garvet blogger og driver selv flere blogs, men jeg har IKKE angivet en skill, der hedder ”blogging”.
Men når jeg ser på, hvem der har endorset mig nu på min skill ”Corporate blogging”, kan jeg se, at endorserne er et godt miks af nogen, der opfatter “corporate blogging” på vidt forskellige måder. Nogen har modtaget min undervisning , nogen læser min blog, og nogen har jeg haft haft som egentlig kunde, og endelig er der nogen, der endorser mig, formentlig  fordi de synes, det jeg laver er OK, uden at de nødvendigvis har været tæt på mig professionelt .
Dét giver et forvirrende billede over for de større virksomhedskunder, jeg gerne vil præsentere mig over for med termen “corporate blogging”. Og jeg overvejede et sekund at gøre det nemmere for andre at endorse det rigtige ved at oprette en skill, der hed Blogger eller Blogging. Men så skulle jeg jo bede dem, der allerede havde endorset mig om at gøre deres endorsement om, så det passede til den rolle, de dengang havde oplevet mig i. Hvilket ville medføre et kolossalt arbejde med at skrive til folk, diskutere, hvad de havde ment, og få dem til at endorse mig igen.

Hvad så, når jeg skifter retning?
Så jeg føler mig faktisk låst på de skills, jeg nu har nævnt. Hvad hvis jeg en dag vil nuancere mine skills – så bliver billedet af mine skills ikke retvisende, for folk har jo endorset mig én gang allerede på én skill, og lægger måske ikke mærke til, at jeg har findelt en skill i flere, mere relevante skills?

Jeg er også bekymret over, at top ti listen over dine mest endorsede skills, som er den, der fremgår på din profil, vil være meget svær at ændre, særligt set over længere tid. Hvis jeg for eksempel vil skifte retning i min karriere og begynde at beskæftige mig med noget andet, vil det tage meget lang tid at ændre denne top ti liste. Det betyder at vigtige nye kompetencer, jeg har tilegenet mig, kan blive svære at gøre synlige.

Hvad endorser de?
Med den ny type endorsement kan det  som nævnt være en kende uklart, hvad folk endorser. Er det mig som underviser, eller er det mig som corporate blogger. Er det en fornemmelse af mig, eller er det fakta om mig?
En del af de endorsements, jeg har fået ,er fra kolleger og konkolleger. Det er selvfølgelig rigtig dejligt at få thumbs-up fra kolleger, men er en thumbs-up-angivelse nyttig for en kommende kunde uden yderligere beskrivelse?
På den ene side kan jeg godt se nytten af at blive endorset af andre supergode folk inden for min branche. Man kigger alligevel på de små billedikoner og siger, wow, du er anbefalet af den og den ping. Det styrker troværdigheden.
Men på den anden side frygter jeg, at denne type thumbs up-markering giver en masse rygklapperi, som måske er mere skadelig for ens profil end gavnlig.  I forvejen er der rigtig mange rygklapper-”Recommendations”, og jeg frygter, endorsements sætter gang i en lavine af klap på skulderen.

Og hvad endorser de så ikke?!
Samtidig medfører disse endorsements også samtaler som: “Hvorfor har du endorset mig på dén skill, og ikke dén?!” For ikke at tale om ”Hvorfor har du så ikke endorset mig, når jeg nu har endorset dig!?”. Begge samtaletyper har jeg overhørt for nylig til et netværksmøde, hvor det faktisk var ret ubehageligt for begge parter at redegøre for, hvad de følte.
Ved samme lejlighed oplevede jeg,  at en lind strøm af endorsements særligt fra en person, som flere i selskabet havde fået massivt mange endorsements fra, medførte en træthed frem for en glæde over endorsements fra andre. Man følte sig simpelthen intimideret af endorsements generelt.

Kan man slå det fra?
Ja, man kan slå visningen af det enkelte endorsement fra. Men bemærk, du kan ikke fortryde denne handling ( endnu). Skjuler du først et endorsement, kan du ikke få det tilbage igen.
her sletter du et endorsementDu sletter ved at gå hen til den lille blå pil ud for linien med den pågældende Skill.
Vælg “See all endorsements”. Der kommer så en oversigt over alle dem, der har endorset dig, og du kan “Hide endorsement”. Bemærk som sagt, at du endnu ikke kan “unhide”. Det kommer nok, men foreløbig ikke.

Husk, at du også skal være indstillet på at tage diskussionen en dag, når der er en, der spørger: “Hvorfor har du slået mit endorsement fra, når du ikke har slået Oles fra?”

 

Stop disse mails!
Og her slår du den funktion fra, der gør, at du får en email, hver gang der kommer et endorsement:

Vælg Settings>Emailprefrerences>Select the frequecy of mails>Endorsements, og sæt så til “No mail”.

Mit valg
Jeg har nu valgt at slå beskeder om endorsements fra. Men foreløbig har jeg valgt at beholde visningen af endorsements på min profil.
Jeg vil gerne se, hvordan det udvikler sig, og om min holdning ændrer sig, når der er rigtig mange, der har endorset – det kan jo være, at billedet bliver mere retvisende, men jeg har mine tvivl og er ikke vild med kvantificeringen.
Skulle det samlede billede af mine endorsements ikke tale til min fordel, overvejer jeg at slå samtlige endorsements fra og meddele i mit Summary, at jeg principielt ikke viser dem, og at jeg opfordrer folk til at skrive en anbefaling i stedet.  Jeg er dog ikke klar over, om min manglende visning vil ophæve LinkedIns automatiske Top Ti-liste.

Skriv i stedet en receommendation
Faktisk mener jeg, at denne nye endorsement-mulighed i stedet ansporer til, at man skriver nogle flere rigtige anbefalinger med en argumentation, der relaterer sig til en opgave, den anden person har løst godt. Det er ikke noget, vi er gode til at gøre her i Danmark. Men det kan jo være, de ægte recommendations kan få en opblomstring, som reaktion på LinkedIns fokusering på kvantificering af endorsement.

Beklager, at jeg skrev så langt.  Jeg blev også selv helt træt . Men det var vigtigt.

Abelone Glahn

5 kommentarer til “Er du ved at få svip af LinkedIn Endorsements?

 • lars juul
  11 årsiden

  tak Abelone – ja, det var dælme langt, men også meget informativt for en novice som mig, som bare allerede er ved at blive træt af den feature…
  god weekend mvh lars

 • Problemet er vel først og fremmest, at vi næppe har en entydig opfattelse af, hvad det vil sige at endorse.

  Nogen opfatter det som en anbefaling – og så begynder det ganske rigtigt at blive en tvivlsom og utroværdig affære.

  Hvis vi derimod opfatter endorsements som en overvejende objektiv tilslutning – en ikke-vurdering og ikke-anbefalende tilslutning, så får piben vel en anden lyd?

  Jeg er ikke ved at få svip at endorsements. Jeg opfatter ikke andres endorsements af mig som lig med, at de anbefaler mig på de pågældende områder.

  Jeg endorser flittigt andre. Men ikke i betydningen anbefaler! Jeg giver blot mit tilsagn om, at de så vidt jeg ved har kompetencer på det oplyste felt.

  For mig minder det om at skrive under som vidne på, at en person vitterlig ER den, vedkommende giver sig ud for at være – om vedkommende er et godt eller skidt menneske, tager jeg ikke dermed stilling til overhovedet.

  Når jeg endorser, tager jeg heller ikke stilling til, om vedkommende er god eller dårlig på det oplyste felt. Kun til, om vedkommende så vidt jeg ved har viden om det pågældende område.

 • Hej Abelone,

  Tak for det fine indlæg, som kommer udførligt rundt om emnet. Personligt synes jeg det værste ved endorsements er “I pad your back, you pad mine” tankegangen, som jeg oplever ligger bag mange endorsements.

  Når man har fået en endorsement fra en person, som dybest set ikke kender ens kompetencer på det pågældende felt, står man tilbage med en usikkerhed om hvorvidt man bliver upopulær, hvis man ikke endorser igen.

  Derudover, efter at endorsements nu har kørt i et pænt tidsrum, så er det tankevækkende at se nogle af de evner folk endorser for. F.eks. ser jeg på min LinkedIn folk endorse for evner så som “Microsoft Word”, “Communication” og “Danish”. Imponerende!

  Med fare for at lyde som en sur gammel mand, synes jeg LinkedIn skulle have holdt sig til Recommendations, der i langt højere grad har vist sig at bygge på konkrete erfaringer og kendskab til en persons evner.

 • Eva Høj
  9 årsiden

  Tak Abelone. Det var dejligt at få en forklaring på spørgsmålet “hvad betyder endorse” i LinkedIn. Og også at få del i dine overvejelser om fordele og ulemper ved funktionen.

Trackbacks og pingbacks

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.