Cybermobning invaderer dit helle

Vold, trusler om vold og overgreb på arbejdspladsen ved vi rigtig meget om, ligesom vi ved rigtig meget om, hvordan man forebygger og tackler, når en medarbejder udsættes derfor.
I arbejdsmiljølovgivningen er der klar besked om, hvilken hjælp, en truet medarbejder skal have, også efter at en trussel er fremsat eller et voldeligt overgreb har fundet sted.

Anderledes ser det ud med overgreb og trusler om vold mm  via sociale medier, internetsider, videoklip, foto og SMSser, der cirkulerer i cyberspace. De samme regler gør sig i princippet gældende, men erkendelsen af, at de også gælder for overgreb, chikane mm på nettet er kun gryende, fordi disse overgreb ofte finder sted i, hvad man normalt betragter som privatsfæren og ofte også uden for arbejdstid.
Derfor har mange, som føler sig chikaneret, sværere ved selv af definere overgrebene som noget, de professionelt skal reagere på, og derfor registreres og indrapporteres der ikke så mange af slagsen. En tilsvining på facebook, som man opdager, mens man selv sidder og surfer privat på facebook, opleves mere som et privat anliggende, end som arbejdsrelateret. En SMS, der kommer uden for arbejdstid og på ens privattelefon, hvis nummer en klient har fundet frem til,  kan nemt opfattes som såpersonlig, at den ikke bliver fundet arbejdsrelateret og derfor indberetningsegnet.

En besked på et af de andre sociale medier, som måske oven i købet kommer fra en elev/kursist, som man har haft et længerevarende og mere personligt (ikke privat) forhold til , fordi man har ønsket en frugtbar relation, kan pludselig forekomme truende eller intimiderende. Men fordi man netop selv har signaleret, at man gerne vil være på lige fod eller omgangshøjde med klienten/borgeren/ eleven/kursister, opleves den intimiderende besked som noget, jeg privat må tage mig af, ikke arbejdsmæssigt. “Det er jo min egen skyld, at det kom så vidt”.

Intimideringerne foregår nu ikke længere alene, når vi er på arbejde, men over alt, på mobiltelefoner, vi bærer på os også efter arbejdstid, på mail, vi også åbner derhjemme, på sociale medier, hvor vi er som privat personer.

Man har ikke længere helle nogen steder – og derfor virker cyberchikane ekstra voldsomt .
“Man har altid tidligere kunnet flytte sig fra mobning. Hvis den foregik på arbejdspladsen, havde man i hvert fald fri, når man kom hjem. Men nu følger den med hjem. Mobning er sådan set principielt ligeså slem, om den foregår online eller offline, men den bliver bare meget mere massiv, fordi man ikke længere har helle nogen steder,” udtaler jeg i en artikel om voksenmobning, som du kan læse i sin fulde udstrækning  på netavisen.

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.