En mere udadvendt facebook politik hos HP

Hewlet Packard Danmark har også skrevet en facebook politik.
Den er langt mere udadvendt end HKs, der mest har til formål at lukke huller.

Fra den citerer jeg visionen med HPs tilstedeværelse på facebook:

I HP tror vi på, at medarbejdernes store interesse for og kendskab til nettets sociale univers er en styrke, som vi bør understøtte og udbygge frem for at slå begejstringen ned med forbud og forhindringer.
I stedet for at lukke for adgangen til sociale netværk, vil vi hellere uddanne HP Danmark i fornuftig og sikker brug af de sociale medier. Det sker både gennem HP’s Facebook politik og gennem Facebook kurser, som alle medarbejdere i HP Danmark har fået tilbud om at deltage på.
Vores vision er, at Facebook og andre sociale medier bliver en naturlig del af medarbejdernes hverdag og at HP bliver kendt som en moderne, åben virksomhed, der går forres,t når det gælder om at integrere og aktivt inddrage de nyeste kommunikationsformer i det daglige arbejde. Vores åbenhed over for sociale medier skal være med til at gøre os fortrolige med de nye kommunikationsmåder og netværk, som stadig flere af vores kunder anvender. Vi håber, at det på sigt giver hver enkelt af os en bedre mulighed for at tænke de nye medier ind i såvel det daglige arbejde som i
markedsføringen af virksomhedens produkter.

Herefter følger et afsnit om, hvilke værdier, HP medarbejdere skal sætte i højsædet, nemlig en rækkke værdier, som virksomheden i forvejen har konkretiseret i Standard Business Conduct. (Det spænder for vidt at komme ind på her).

Så følger et afsnit om politik for brug af sociale medier i Hewlett-Packard Danmark.  Her har jeg klippet en anden passus ud, som jeg synes er vigtig:

3.2. Tillid og respekt. Frem for at mistænkeliggøre brugen af Facebook i arbejdstiden, har vi fuld tillid til og respekt for, at vores medarbejderne selv kan bedømme, hvordan de kan benytte Facebook i arbejdstiden. Vi forventer omvendt også, at alle medarbejdere er deres ansvar bevist over for HP, og respekterer de retningslinjer, som anvises i HP’s Standards of Business Conduct (SBC).
3.3. Kompromisløs integretitet. HP medarbejdere må på intet tidspunkt gå på kompromis med HP’s integritet, når de færdes på Facebook. Facebooks meget afslappede form lægger op til uformel kommunikation, og netop her er det vigtigt, at vi omgås HPinformation om produkter, kundesager, strategier etc. med stor forsigtighed og fortrolighed på præcis samme måde, som i alle andre situationer, hvor vi repræsenterer HP.

Dilemma:
Alt i alt en tillidserklæring til det selvtænkende menneske. HP medarbejderne har også en facebook gruppe, hvor de kan diskutere facebook…og sikkert en masse andet også.

Jeg mener stadig, man kan være endnu mere offensiv, og at man bør tale med medarbejderne om, hvad begge parter kan opnå ved en professionel optræden på facebook, uden at kompromittere hverken medarbejder eller virksomhed.

HP skriver om dette dilemma et sted i sin politik:

Privatliv og arbejdsliv smelter mere og mere sammen og kan i visse situationer være svære at adskille.
HP hverken forventer eller forlanger, at man benytter Facebook til arbejdsformål, og det er eksempelvis fuldstændig op til den enkelte at beslutte, om arbejdskontakter skal tilføjes Facebook netværket eller ej.
[min fremhævning]
Hvis Facebook benyttes i arbejdsmæssige sammenhæng, er det op til medarbejderen at sikre, at man har kontrol over hvilken information, der tilflyder hvem i ens netværk. Det er under alle omstændigheder obligatorisk at overholde nedenstående SBC- og juridiske retningslinier for fortrolighed og sikkerhed, når man benytter Facebook i arbejdsrelaterede sammenhænge.

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.