Alt for defensiv HK-facebook-politik


HK Privat lægger nu ud til alle et forslag/skabelon til en facebook politik i erkendelse af, at tidsforbrug og sikkerhed er noget, man bliver nødt til at diskutere på en arbejdsplads, hvis facebook skal være tilladt at bruge i arbejdstiden.

HK fremhæver, at man skal tænke over:

• Hvor meget brug af Facebook i arbejdstiden er ok?
• Er medarbejdernes Facebook profiler private, eller kræver virksomheden brug af Facebook til arbejdsopgaver? (profilering af virksomheden og lignende.)
• Hvad er reglerne for downloads og installering på arbejdscomputeren?
• Hvor meget eller hvor lidt internt materiale må der lægges ud på Facebook?
• Regler for omgangstone medarbejderne imellem.

HK lægger også et forslag til en aftale, man skal skrive under som medarbejder ud og fremhæver, at den bør tilrettes den enkelte virksomhed:

“Følgende regler gælder for brug af Facebook og andre sociale medier på internettet:
• Det er tilladt at logge på Facebook eller andre sociale tjenester i arbejdstiden. Det aftales lokalt i hvilket omfang og
hvornår.
• Virksomhedens IT-afdeling kan i spidsbelastningsperioder eller på tidspunkter, der er kritiske for virksomhedens IT-system, udstede midlertidigt forbud imod at logge på Facebook eller andre sociale medier – når det er sagligt begrundet
i virksomhedens drift. Det er ledelsens ansvar at informere i god tid, og sørge for at alle medarbejdere får beskeden.
• Det er tilladt at afvise ”online-venskab” med ledende medarbejdere eller kolleger på Facebook og andre sociale tjenester.
• Ledelsen kan ikke kræve adgang til medarbejdernes profiler på Facebook eller andre sociale tjenester.
• Det aftales lokalt på virksomheden i hvilket omfang, der må downloades og gemmes filer på arbejdscomputeren.
• Virksomhedens generelle IT-sikkerhedspolitik skal overholdes.
• Hvis medarbejderne internt i virksomheden benytter Facebook eller andre sociale tjenester til arbejdsrelateret kommunikation og/eller vidensdeling, gælder de almindelige regler for god tone, mobning og chikane på arbejdspladsen.
• Det er ikke tilladt at publicere internt materiale fra virksomheden på Facebook eller andre sociale tjenester uden aftale med ledelsen.
• Virksomhedens Facebook politik er en del af den samlede IT og personalepolitik og følger de generelle retningslinjer for aftaler på området.

 Glimrende start, men…
Det er rigtig godt, at et forbund går forrest med en politik for, hvordan man opfører sig på nettet og giver vejledning i, hvordan man skal håndtere sikkerhed , indstillinger af privatliv mv.

MEN, det er alt alt for defensivt og tjener i første omgang kun til at “lukke hullet”.

En god facebook politik bør også omfatte den mere offensive og udadvendte måde at anvende facebook politik på.!

Facebook er et udmærket redskab til at skaffe sig kontakter, markedsføre sig, bruge offensivt for at tiltrække den rigtige arbejdskraft, og netværke sig til ny viden.

Dette er slet ikke berørt i denne HK politik. Hvis man skal tillade facebook i arbejdstiden, bør politikken efter min mening også indeholde guidelines til, hvordan medarbejdere bruger facebook til gavn for virksomheden og sig selv.
Men tak til HK at de deler skabelonen – for der er i den grad brug for debatten ude i virksomhederne.

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.