En hademail i din boks efter arbejdstid

Cyberchikane– En advokat, der dagligt har måttet tjekke, om en bestemt person nu igen havde oprettet en falsk, hadefuld side på facebook i hans navn.
– En tankstationsmedarbejder, der ikke kunne få hjælp fra sin virksomhed til at få fjernet en ubehagelig video, som en utilfreds kunde havde lagt op på YouTube
– En byggesagsmedarbejder, hvis private grund blev skridtet af og målt op af en borger, der var utilfreds med, at sagsbehandleren ikke ville give ham tilladelse til en garagebygning, og som oprettede en hadeside på facebook mod medarbejderen.
– En lærer, der fik øgenavne og gjort til grin af såvel elever som forældre på facebook, fordi hun var vikar for en meget populær anden lærer, men ikke faldt i elevernes smag.

Bare et lille udpluk af de sager, jeg er stødt på, hvor mennesker i embeds medfør er blevet hængt ud på nettet, alene på grund af det job, de udfører. Cyberchikaneret på måder, der involverer internettet, og som finder sted uden for arbejdstid.
Mange slukker ikke deres telefon eller lukker for internettet, når de går fra skrivebordet på arbejdet. Vores arbejdstid går ofte ud over almindelig kontortid, og mange skal stadig være /eller føler sig forpligtet til at være tilgængelig på mail, sociale medier og telefon.
Et stigende antal oplever nu denne digitale chikane døgnet rundt – hademail i indbakken til aftenkaffen, SMSser om natten, sammenblanding af privat og arbejdsmæssig sfære på de sociale medier. Det er belastende, det skaber dårligt arbejdsklima, og det er stressende. Chikanen og truslerne rammer meget mere personligt end fagligt, og belastningen er derfor værre.

Ny lov bør tage højde for digital chikane:
I starten af november vil Folketinget blive præsenteret for et lovforslag, der foreslår, at arbejdsmiljøloven ændres, så den fremover også dækker arbejdsrelateret vold og chikane, der finder sted efter, at man er gået hjem fra arbejde, hvis volden eller truslerne er relateret til den ansattes arbejde. Forslaget, der er kommet i et udkast, sendt til høring,  vil betyde, at arbejdsgiveren frem over vil få pligt til at vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og pligt til at udarbejde retningslinjer for og instruere i håndtering af samme. Arbejdsgiveren får desuden pligt til at følge op på vold uden for arbejdstid, for eksempel anmelde til politiet og evt omlægge den ramte persons arbejde.

Men der er ikke i forslaget endnu taget højde for, at vold og trusler også kan komme fra internettet.
Det er forhåbentlig noget, man kigger på i disse dage, hvor første udkast til en egentlig lovtekst skrives.
Udkastet til forslaget har indtil videre været i høring hos 24 parter. Der er kommet en del svar tilbage, blandt andet har FTF svaret:

Det fremgår ikke af lovbemærkningerne, at den nye paragraf også omfatter trusler og krænkende adfærd på internettet, og man kan derfor være i tvivl om hvorvidt en trussel eller chikane på Facebook mv. er omfattet af bestemmelsen. Da det er meget relevant, at en arbejdsgiver både arbejder på forebyggelse og håndtering af denne type overgreb, bør dette præciseres i lovbemærkningerne.

Det er  et kæmpefremskridt, at Arbejdsmiljøloven nu også skal gælde for vold og trusler om vold uden for arbejdstiden.
Og det er også NU, politikerne har chancen for at være på forkant med den bekymrende udvikling, vi ser på de sociale medier, hvor mennesker i stigende grad bliver hængt ud på nettet.
Her er muligheden for at gribe ind, når det sker i forbindelse med arbejdet, så jeg opfordrer kraftigt dem, der skriver på udkastet til lovforslaget at medtage digital vold og chikane i og uden for arbejdstid.

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.