Digital chikane sker også over for voksne

Cyberchikane foregår ikke kun mod børn, men også mod voksneDigital mobning foregår ikke kun over for børn og mellem børn, sådan som vi i disse dage ser dokumenteret i på net, print og i æteren. ( Dejligt at TV2 har taget det op, trist at det er på baggrund af et selvmord.)
Også voksne rammes af den digitale mobber. Særligt voksne, der sidder i stillinger, som indebærer kontakt med mange andre mennesker, kan være udsatte, sådan som for eksempel skolelærere og sagsbehandlere.

En engelsk undersøgelse blandt 377 lærere viste i 2011, at mere end 1/3 er blevet forulempet online på chat, YouTube videoer, facebook, hadegrupper,  falske profiler, twitter, SMS og på www.ratemyteachers.com . Det viste sig, at

• 72 % følte sig forulempet af elever
• 26 % af forældre!
• og at også lærere forulemper lærere

Det er først langsomt ved at gå op for skoler og andre offentlige institutioner, at man også her har et ansvar for at stoppe cybermobning og cyberchikane over for personalet. Vel er det positivt, at flere og flere skoler tager hånd om den mobning, der foregår blandt børnene, men det er lige så vigtigt, at skoler og andre offentlige arbejdspladser med megen borgerkontakt forstår, at MEDudvalg og arbejdsmiljørepræsentanterne skal gøre sig klart, hvordan den enkelte arbejdsplads opdager, registrerer og dokumenterer chikane på nettet. For ikke at tale om, hvordan den enkelte arbejdsplads handler i akut-situationen , OG forebygger på den lange bane. Der er endnu alt for mange mørketal for hvad der foregår, for også voksne holder mund om den chikane, der finder sted.

Vi er meget fokuserede på overgrebene mod børn fra andre børn, og det er også godt, for børn er i princippet de mest sårbare og udsatte.
Men det er vigtigt at holde sig for øje, at chikanen også kan komme fra børn mod voksne, og fra voksne mod voksne.
Og at den er lige så stort og invaliderende overgreb, som fysiske bank og trusler om vold.

Læs mine tidligere indlæg om cyberchikane,  og hvad du kan gøre selv

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.