“20 % af alt samarbejde er uden værdi”

Hvad gør man, når medarbejderne bruger et par timer om dagen på at indgå i samarbejdsrelationer, som intet betyder for deres produktivitet – eller rent faktisk har en negativ indflydelse på produktiviteten?
Det spørgsmål stiller Jens Martinus Pedersen  fra Unilyze, på sin blog, hvor han uddyber
“20 % af aktuelle arbejdsmæssige samarbejdsrelationer er slet ikke vigtige for, at man som medarbejder kan udføre sit job.”
Tallet er kommet frem gennem undersøgelser på en række organisationer og virksomheder, hvor man har ønsket at finde ud af ikke kun, hvor meget der samarbejdes, men i langt højere grad, hvordan der samarbejdes.

Den interessante gennemgang afslutter Jens med følgende råd:

Men hvad gør vi ved, at der er for meget ligegyldigt samarbejde?  Skal vi bare lade som ingenting, fordi det er lidt svært at forholde sig til?
Nej, naturligvis ikke. Der er flere ting, som ledelsen kan gøre:

1) Få kortlagt, hvilke relationer som er reelt værdiskabende

2) Skabe en kultur, hvor det faktisk er ok, ikke at være involveret,

3) Skabe en kultur, hvor der er en tillid til at medarbejderne kan prioritere om de vil indgå i projekter, møder og tværfagligt samarbejde.

4) Ledelsen skal gøre netværk og samarbejde målbare og ikke bare kalde det hele for netværk. Der er forskel på en gruppe, et team og et netværk eks. Derved bliver det nemmere at opstille krav og målsætninger til enheden f.eks. til et team eller en gruppe.

5) Ledelsen skal have en klar fornemmelse af, hvad der er informationsdeling, videndeling og kompetenceudvikling – og udøve hver disciplin mest hensigtsmæssig.

P ersonligt synes jeg, det er herligt, at der bliver sat tal på denne “spildtid”.
Tallene viser nemlig ikke de minutter der bruges på social smalltalk, men er opregning af de aktuelle arbejdsmæssige samarbejdsrelationer.Og det er her, 20% af dem ikke skaber værdi.
Alligevel har jeg spurgt Jens Martinus ( via gruppen “Ledelse af netværk” på LinkedIn, som i øvrigt er meget interessant at være med i) hvilke tanker man har gjort sig om værdien af de 20% som socialt kit. For det er  muligt, man ikke er målbart produktiv, men at nogle af de 20% er relevante for at få et samarbejde til at glide. Og dermed bliver tiden forbrugt dertil jo også værdiskabende. Spændende at høre svaret.

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.