Videndeling i kommuner


For et par uger siden holdt jeg et oplæg for Region Syddanmark om videndeling og netværk.
Region Syddanmark har blandt andet taget initiativ til at skabe en større portal for forebyggelsesområdet, www.dialog-net.dk , som rummer mange vigtige artikler, ideer og debatfora til medarbejdere, der arbejder på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.

Jeg holdt et oplæg om forudsætningerne for, at videndeling kan finde sted, og bagefter spillede vi “en gang Networkers”.

Interessant idekatalog
Dette lagde op til, at deltagerne hen mod slutningen af dagen lavede  et idekatalog til, hvordan videndeling kan styrkes på tværs af delinger, kommuner, og faglige kompetencer.

Jeg synes deres idekatalog er meget spændende at dykke ned i.

Her er et et link til ideerne til, hvordan man kan styrke videndelingen på tværs af en broget skare, der godt nok arbejder sammen om et område, men som har hver sin kultur, hver sine rutiner, og hver sine medarbejdertyper, alt sammen hen imod et fælles mål.

Og et lille uddrag af ideerne til at styrke videndelingen i kommunerne:

Organisatoriske rammer:

 • Organiserer netværk på alle niveauer – formelle netværk som er accepteret, og faglige netværk, f.eks. med sundhedsambassadører og netværk for skæve stillinger og tværfaglig vidensdeling
 • Afholde fælles temadage(timer), undervisningsdage og fyraftensarrangementer
 • Implementering af løsninger på tværs af forskellige fagområder
 • Mentorordning
 • Jobrotation for en dag
 • Fælles introduktion for hele kommunen og fælles aktiviteter uden for arbejdstid
 • Sundhedsambassadører i alle forvaltninger og sundhedsfremme kurser (er det sundheden der her bliver kittet der får kommunen til at hænge sammen?)
 • Tydeliggøre kompetencer (både den enkeltes og afdelingens)
 • Fastholde relationer gennem fælles opgaveløsning / fælles projekter skaber fælles forståelse og synergi i forhold til løsninger

Kulturelle rammer

 • Planlægge i fællesskab samtidig med udvikling af fælles sprog
 • Events efter projektgennemførelse og belønning af arbejde på tværs
 • Erfaringsudveksling i konkrete projekter og når der er fælles arbejdsinteresser
 • Uddannelse / kompetenceudvikling på tværs af forvaltninger som indeholder vidensdeling
 • Sociale arrangementer med fokus på at blande folk
 • Inviter en “ukendt” kollega på frokost
 • Hylde succeser og fiaskoer
 • Bryd egen vane – opsøg, inviter og giv
 • Skabe en kultur der sætter pris på relationer og vidensdeling
 • Benytte relevante anledninger
 • Skabe fælles forståelse og involvere ved kommunikation, information og dermed delt ejerskab
 • Vi skal gøre mere opmærksom på os selv

Cand.mag Thomas Møldrup holdt også et glimrende oplæg om Social kapital og gav eksempler på, hvordan social kapital er fundamentet for at vidensdeling kan finde sted.

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.