Vi mangler en præcisering af digital vold i nyt lovforslag

et stigende antal mennesker oplever at blive hængt ud på nettet, både i arbejdstiden og uden for arbejdstiden. Aviserne har bugnet af artikler herom. NU må loven laves om, så den også indeholder beskyttelse mod digital chikane

Et stigende antal mennesker oplever at blive hængt ud på nettet, både i arbejdstiden og uden for arbejdstiden. Aviserne har bugnet af artikler herom. NU må loven laves om, så den også indeholder beskyttelse mod digital chikane

Tilføjelse 19. december 2014:  Der ER tænkt på digital chikane i lovforslaget.
Læs præcisering her:

Trods massiv omtale af, hvad der sker med mennesker, når de chikaneres digitalt både privat og i forbindelse med deres arbejde – senest blandt andet eksemplificeret af politikere i TV-temaet “Ti stille kvinde” –  indeholder et nyt lovforslag, der blev fremsat i dag af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen IKKE en passus om, at digital chikane medtages i definitionen af, hvad vold og trusler om vold er.

Et nyt – og ellers rigtig godt og dybt relevant – lovforslag foreslår, at arbejdsmiljøloven også kan gælde for vold og trusler, der er fremsat mod mennesker uden for deres arbejdstid.

I bemærkningerne til lovforslaget står der:

Regeringen finder det uacceptabelt, at ansatte bliver udsat
for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af de-
res arbejde, uanset hvor og hvornår dette finder sted. Derfor
foreslås det, at arbejdsgiverens pligt til at forebygge vold,
trusler og anden krænkende adfærd på arbejdspladsen udvi-
des til også at gælde vold, trusler og anden krænkende ad-
færd, der finder sted uden for arbejdstiden, og som er relate-
ret til arbejdet.
Selv om lovforslaget i høringsperioden har fået bemærkninger, blandt andet fra FTF om, at det burde indeholde en præcisering af at digital vold og trusler om vold også skulle medtages i teksten, er dette specifikke voldsfænomen ikke medtaget.
Lovforslaget er sat til førstebehandling i dag. Jeg håber, der er nogen på Borgen, som tager emnet op og eksplicit får sat en tekst ind om, at dette ellers udmærkede forslag om dækning uden for arbejdstiden OGSÅ gælder chikane fra SMS, mail, facebook og andre digitale platforme.
Antallet af denne type forulempelser er i stigende, og loven må følge eksplicit med på dette området.
Som formuleringen er i dag, er det op til en meget bred fortolkning af begrebet vold og trusler om vold, hvis det digitale skal dækkes, og det er jeg ikke sikker på, lovteksten rummer.
Loven skal træde i kraft 1. februar næste år.
Der skal arbejdes nu på at få den digital chikane med !
Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.