Nyt magasin for kommunikations-freelancere på vej – Journalistforbundet bag

DJ udgiver magasin for og om freelancere

Et nyt magasin er på trapperne. DJ sætter nu handling bag ambitionen om at være medie- og kommunikationsbranchens primære organisation for selvstændige og freelancere. Det sker, når forbundet til maj udgiver første nummer af et freelancemagasin, der skal udkomme pakket sammen med Journalisten – foreløbig fire gange frem til evaluering i foråret 2008.

Efter indstilling fra Kommunikationsudvalget sagde Hovedbestyrelsen i forbundet i mandags ja til udgivelsen, der skal ske efter følgende retningslinjer:

Magasinets formål

A.
Beskrive og problematisere barrierer og muligheder for medie- og kommunikationsbranchens freelancere med henblik på at fastholde eksisterende freelancearbejdende medlemmer og tiltrække nye.

B.
Fungere som politisk platform, der skal øge øvrige DJ-medlemmers og offentlighedens opmærksomhed om og forståelse for freelancernes særegne placering på arbejdsmarkedet. Dermed skabes også grundlag for forståelsen for at vilkårene bør forbedres

Magasinet skal tage udgangspunkt i ”mediemennesket” med fokus på det, der omgiver freelancere, og være medium for de små og skæve historier, der findes rundt i kontorfællesskaber, konsulenthuse, bureauer, virksomheder, interesseorganisationer, netværk og hjemmearbejdspladser. Hvordan arbejdes og samarbejdes i de flere hundrede freelance-fællesskaber og bureauer af selvstændige?

Magasinet skal i hele sin formgivning (det visuelle udtryk) udvise skarp adskillelse i forhold til Journalisten.

Redaktionel struktur
• DJ er udgiver af magasinet.
• Der nedsættes et redaktionspanel, som er identisk med Freelance Forum (som er forum for de specialgrupper, i DJ, som organiserer freelancere).
• Forbundets formand fungerer som ansvarshavende redaktør.
• Stillingen som redaktør slås op i Journalisten.
• Redaktionspanelet stiller med to repræsentanter, som sammen med den ansvarshavende redaktør og en sagkyndig repræsentant fra forbundets kommunikationsafdeling har til opgave at ansætte redaktøren på et års freelancekontrakt.
• Det foreslås, at magasinet planlægges som en blivende udgivelse. Efter fire udgivelser afleverer redaktionspanelet en evaluering til Hovedbestyrelsen.

Freelancemagasinets samlede årsbudget er på 800.000 kr. for fire udgaver.

AG: Endelig, endelig!!!!

Abelone Glahn

Trackbacks og pingbacks

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.