Forsikring mod cyberchikane findes nu også i DK

cyberchikaneDet britiske forsikringsselskab Chubbs har nu lanceret en forsikring mod eftervirkningerne af digital chikane. Forsikringen, der ifølge Telegraph Voice så vidt vides er den første af slagsen, (tilføjelse 15.12.2016: også i Danmark findes en sådan forsikring, nemlig hos AIG, American International Group, der kalder forsirkingen AIG websafe+ID tyveri) dækker for eksempel udgifter til at hyre specialister, der kender noget til digital efterforskning, så den chikanerende kan spores, udgifter til digital såkaldt reputation management, hvor der ryddes op efter en digital chikane og tillige tabt arbejdsfortjeneste, hvis man bliver sygemeldt mere end en uge på grund af chikanen. Forsikringsselskabet tilbyder dækning af udgifter på til  ca 500.000 kroner ifølge Washington Post.

Det nye forsikringstilbud er et resultat af en undersøgelse, som forsikringsselskabet har lavet blandt sine kunder. De er blevet spurgt, hvad de er bange for, og blandt svarene er overfald, vold mod sagesløse og digital chikane. her er der ikke kun tale om chikane af privatpersoner, men også af digital chikane i arbejdssammenhæng. Forsikringen er privat.

I Danmark har man endnu ikke en tilsvarende forsikring, Der findes en sådan forsikring som nævnt oven for – OG i februar i år (2015) vedtog Folketinget en lov, der giver arbejdsgiveren pligt til at forebygge vold, trusler og anden krænkende adfærd, uanset hvor og hvordan volden udøves, og uanset om volden er rettet direkte mod de ansatte eller indirekte gennem vold mod de ansattes nærmeste. Pligterne vil kun omfatte tiltag, som arbejdsgiveren kan foretage på virksomheden.

Arbejdsrelateret digital chikane er et område, som får øget opmærksomhed, fordi den chikane og de trusler om vold, som mange medarbejdere i frontpersonalestillinger oplever fra kunder og klienter, i disse år flytter ud på nettet.
Jeg har netop skrevet en længere artikel om dette på K-forum, hvor jeg opridser dels konsekvenserne, dels hvad man bør gør for at modvirke den digitale chikane. Området er reguleret af forskellige love og aftaler, og det er naturligt, at sikkerheds- og arbejdsmiljørepræsentanter og sikkerhedschefer tager digital chikane op til diskussion på arbejdspladsen for at forebygge, at en sådan udvikler sig for de ansatte.
Men det er også HR afdelingen som kommunikationsafdelingens ansvar at hjælpe med at formidle en politik for, hvordan man skal håndtere digitale forulempelser, der kan skabe sygemeldinger og nedsat arbejdsevne med få, grove statusopdateringer.

s mine øvrige blogindlæg og vejledninger o.a. om cyberchikane og digital mobning

 

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.