Er du 55 + med lyst til at starte din egen virksomhed? 1:4

Dette er 1. del af en serie blogindlæg, der handler om overvejelserne ved at starte egen virksomhed.
Læs det første indlæg her , det andet her og  det tredje her. Og det fjerde her.

Har du overvejet at gå selvstændig, selv om – eller rettere – netop fordi du begynder at komme tættere på pensionsalderen og nu nærmer dig din såkaldte sen-karriere?

Så er du ikke den eneste! Antallet af mænd og kvinder i aldersgruppen over 55 år, der opretter egen virksomhed, er steget. I 2001 blev 1722 nye virksomheder oprettet af danskere over 55 år, i 2017 er det tal steget til 4239. Det svarer til, at 7 procent af alle nye virksomheder i 2001 blev oprettet af danskere over 55 år, mens tallet i dag er steget til 13 procent, fortæller Børsen i en artikel fra april 2018. Tallene stammer fra Erhvervsstyrelsen, som løbende holder øje med udviklingen i stiftelsen af nye danske virksomheder.

Måske er det noget for dig også? I så fald kan jeg måske hjælpe dig med nogle overvejelser, du formentlig tumler med allerede. Jeg har været selvstændig siden 1999, og for nogle år siden skrev jeg bogen ”50 plus og nystartet – engang imellem bliver man nødt til at fyre sin arbejdsgiver”. Selv om bogen har nogle år på bagen, bliver den flittigt købt, især når sommerferien er ovre, og man har haft tid til at mærke efter, som man har lyst til at komme tilbage til sin vante arbejdsplads.

De væsentligste indledende overvejelser er:

I fire blogindlæg vil jeg gå nærmere ind i de overvejelser, det vil være fornuftigt at bruge lidt tid på, hvis du går og overvejer at starte selvstændigt. Noget vil være indlysende, noget har du aldrig overvejet, formentlig fordi du ikke tidligere har haft brug for det eller kommer fra en ’anden verden’.

Følgende overvejelser kan gøre dig i stand til at sætte skabet, som du vil have det fra begyndelsen.

 1. Hvornår skal du starte?
 2. Hvor entreprenant er du?
 3. Skal du starte i flere tempi?
 4. Springet fra lønmodtager til selvstændig
 5. Skal du være dig selv eller hos andre?
 6. Skal du arbejde hjemmefra eller ude i byen?
 7. Sutsko eller arbejdsnarkomani?
 8. Skal du arbejde alene eller sammen med andre?
 9. Skal du starte sammen med ægtefællen?
 10. Skal du have en partner?
 11. Hvordan stiller familien sig til din ide?
 12. Hvor meget rådgivning skal du søge?
 13. Skal du i stedet overtage en eksisterende virksomhed?

1-3 bliver behandlet i blogindlæg 1:4
4-7 kan du læse om i blogindlæg 2:4
8 -10 uddybes i blogindlæg 3:4
11 -13 finder du i blogindlæg 4:4

Så her er nogle af overvejelserne:

Hvornår skal du starte?

Medmindre du bliver fyret og derfor pludselig står uden arbejde og nærmest tvinges i gang som selvstændig, har du mulighed for i større eller mindre udstrækning at planlægge overgangen.

Dels i forhold til at spare op til en periode med lav indkomst, forberede praktiske forhold og foretage en vis redebygning, men også dels i forhold til at overveje, hvor hurtigt du vil i gang.

Hvor lang tid vil du give dig selv, inden du skal være i omdrejninger og ligefrem skrive din første faktura. Hvor megen tid har du til at klare hovedet før en start?

Det er individuelt, hvor lang tid man kan give sig selv, men vigtigt er det at reflektere over sin nye situation, ikke mindst fordi en overgang til selvstændig virksomhed i en moden alder ofte sker, samtidig med at man tager hele livet op til revision.

Nogle går på pilgrimsvandring, nogle tager ud at rejse i et par måneder, andre bor i sommerhus i en periode for at få tankerne udredt, mens andre igen kiler på uden pitstop.

Mærk efter, hvad du har brug for. På den ene side er det væsentligt at få sjælen med, tænke retning og strategi for det nye, men på den anden side kan der gå for længe, så du mister momentum og ryger ud af cirkulation. Særligt hvis du nyder en fredelig tid på en længere aftrædelsesordning, kan du risikere at misbruge betalt tid, hvor du kunne lave nyttige forberedelser, inden faktureringskravet til dine arbejdstimer melder sig.

 

Men man skal passe på med at bringe sig selv ud af cirkulation;

har man en ambition om at være erhvervsaktiv, tror jeg ikke, man

skal tage et års orlov. Man skal holde sig i cirkulation, og hvis man

så kan se, at man ikke er glemt, kan man holde fri lidt senere.

Citat fra en af de medvirkende i bogen

 

Pilgrimsvandringen var måske meget luksuriøs, men helt nødvendig

for at adskille de to liv. De fleste tænker nok meget fokuseret

på, at der skal tjenes penge fra første dag, men det valgte

jeg ikke at gøre. Jeg ville godt have luft først og få tænkt tingene

igennem.

Citat fra en af de medvirkende i bogen

Set i bakspejlet ville jeg hurtigere have truffet beslutningen om at

være 100 procent selvstændig. Jeg brugte nogle måneder på at

søge fast job lige efter fyringen og fortsætte med at have bibeskæftigelsen

som sidejob, og jeg spildte vigtig tid her.

Citat fra en af de medvirkende i bogen

 

Hvor entreprenant er du?

At være selvstændig er som at være sin egen dynamo: Du skal både cykle og lyse samtidig.

Hvor meget er du egentlig vant til at ordne selv? Er du helt klar over rolleskiftet, eller kan du hjælpe dig selv ved at forberede dig lidt? Som fastansat i en større virksomhed udfylder du en særlig rolle. Det kan være som leder eller mellemleder, det kan være som almindelig kuli. Hver brik i en virksomhed har sin rolle. Du løser det, du er bedst til, mens andre løser en anden type opgaver. Tilsammen udgør I en virksomhed. Men når du går selvstændig, skal du løse langt flere opgaver selv, uden at du nødvendigvis har kompetencen. Der er nemlig ikke andre til det.

Man går selvstændig, fordi man gerne vil udøve en kompetence, gøre det, man er allerbedst til. Derfor overrasker det mange, at de som selvstændige også skal være deres egen it-afdeling, ja ligefrem helpdesk, tale med teleselskabet om en bredbåndsforbindelse, der er for langsom, eller sørge for afregning af moms. Selv handlinger, der direkte hidrører et salg – såsom at skrive tilbud – virker uproduktivt, selv om de fleste intellektuelt udmærket er klar over, at tidsinvesteringen er forudsætningen for, at de overhovedet kan komme til at producere.

Nogle nystartede kan godt klare denne omstilling, andre, som hidtil automatisk har overladt visse dele af driften til mere kompetente kolleger, bruger uforholdsmæssig megen tid på dels at sætte sig ind i indholdet af opgaverne, dels at acceptere, at det vitterlig er dem, der i det mindste i en periode skal udføre disse små, men nødvendige opgaver.

Hvis du ikke fra begyndelsen er indstillet på at løse andre opgaver end den egentlige produktion/ydelse, kan du få svært ved at komme godt fra start. Desuden er det en forudsætning, at du kan forklare en opgaves indhold, hvis du senere skal gøre dig håb om at uddelegere den.

At udfylde funktioner i sit eget firma – såsom salgsarbejdet,

skrive tilbud, administrere og sætte i orden – vil jeg nok ikke ligefrem betragte

som spildtid, men det er jo noget, man har været

vant til, at andre gjorde, så det er ikke nødvendigvis det, jeg er bedst til.
Citat fra en af de medvirkende i bogen

 

Skal du starte i flere tempi?

Mange pusler først i en periode med deres virksomhed ’hjemme ved køkkenbordet’ for at se, om ideen og produktet kan bære. Når fundamentet virker solidt nok, tages springet. I den fase, hvor man har et lønmodtagerjob ved siden af, kan man nå at forberede rigtig meget. Man kan også i tide sætte sine daglige udgifter ned, betale forsikringer, årsafgifter på bil m.m., så de ikke dumper ind ad brevsprækken, netop som man skal starte egen virksomhed og ikke har pengene.

Er man fyret, har man muligvis en lønnet opsigelsesperiode, der giver ro på bagsmækken. Også under en aftrædelsesperiode er indtægten sikret, og man kan bruge tiden til research og opbygning. En ønskeposition simpelthen. Det gælder om at udnytte den periode optimalt, ikke betragte den alene som fritid. Netop nu kan en masse grundvilkår afklares, såsom samtaler med Skat om virksomhedsstatus, kontakt med myndigheder og bank, momsregistrering, budgetlægning og så videre. Der skal også varmes op under en markedsføring. En webside kan nemt laves færdig, uden at den nødvendigvis skal publiceres til alle på nettet endnu. Men især er det nu, de første kunder skal findes, så der er noget at gå i gang med fra dag ét.

I opsigelsesperioden tog vi sammen rundt og opsøgte de kontakter
inden for faget, som ikke var belastede af at være nogen, vi
endte gennem tidligere arbejdspladser. Det var en form for
charmeoffensiv, og en af dem gav os den første opgave.
Opdragsgiveren syntes, vi var et firma, de ville prøve.
Det var modigt og et godt initiativ at tage rundt, fik vi at vide.
Den første ordre gav ro på.
Og selv om udgangspunktet var temmelig skrabet, var vi glade!
Citat fra en af de medvirkende i bogen

 

Abelone Glahn

Trackbacks og pingbacks

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.