Derfor giver et forbud mod facebook mening

facebook-forbudIgen  rejses debatten om forbud-ikke-forbud mod facebook i medierne. I dag så i gratisavisen metroexpress, der skriver, at mange chefer ikke tør forbyde facebook i arbejdstiden af frygt for at blive upopulære hos de ansatte.

Selv om jeg tidligere har argumenteret stærkt for, at facebook – under aftalte former – anvendes i arbejdstiden – OG med fordel for virksomheden – vil jeg gerne belyse, hvorfor et forbud vitterlig kan give mening og være meget fornuftigt.

Et forbud kan forhindre, at medarbejderen (vel at mærke kun i arbejdstiden)

– ikke skriver om forretningshemmeligheder, som man ad vanvare kommer til at fortælle om på sin wall eller i en kommentar – og dermed kommer til at bryde fortrolighedsklausuler o lign.
– ikke skriver mishagsytringer eller på anden måde i arbejdstiden og fra virksomhedens egen computer brokker sig over arbejdsforhold – og dermed kommer til at bryde loyaliteten over for virksomheden
– ikke skriver mishagsytrende om andre virksomheder som for eksempel ved at oprette en hadegruppe over for en konkurrent – og dermed kommer til at bryde markedsføringsloven
ikke kommer til at lægge billeder op, som man i princippet skal have tilladelse til at anvende
– ikke kommer til at omtale sager, man arbejder med og dermed bryde tavshedspligt med hensyn til klienter eller kunder
– ikke bruger tid på noget, der vitterlig ikke har med arbejde eller relevant netværkspleje at gøre – og dermed egentlig bryde med den arbejdsopgave, man er ansat til at udfylde.

Jeg har spurgt advokat Peter Lind Nielsen fra Bender von Haller Dragsted, om hvilken lovgivning, man skal tage højde for i forbindelse med et  forbud.
Peter Lind Nielsen, der er specialist i immaterielle rettigheder og  og it-retlige forhold, og som iøvrigt er forfatter til den glimrende bog “Har vi en aftale”, siger følgende:

– Alle love gælder også på facebook. Problemet er, at det jo ofte ikke er en lille lukket kreds af personer, der ser det man skriver (især ikke hvis man ikke ”lukker af” på Facebook).
– Der var måske aldrig nogen, der fandt ud af ,at man til en familiefest talte nedsættende om kollegaer, chefer og virksomhedens produkter, men nu er man lige pludselig på Facebook og ”venner” med kollegaer og chefer, som kan se det, man skriver!

Hvad han iøvrigt uddyber ovenstående med, kommer i nogle senere blogindlæg her.

MetroExpress angiver iøvrigt, at danskerne gennemsnitligt bruger en halv time på privat internetsurfing. I USA er tallet oppe på mere end to timer……

Abelone Glahn

Trackbacks og pingbacks

  • Ansattes lovbrud på facebook | Abelone Glahn :

    […] har tidligere blogget om hvad der kan gå galt, når man som ansat benytter de sociale medier, hvor oplysninger, udsagn og billeder flyder lidt vel rigelig hurtigt engang […]

    15 år ago

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.