Barselsordning for selvstændige er på vej til at ryge ud af lovpakke

Folketingets udvalg arbejder pt med nye regler for en barselsfond. Det lyder jo mget godt, særligt når man tænker på, at selvstændige ikke på nogen måde er sikret, selv om de gerne selv ville betale ind til en fond. Selvstændige skal nærmest undgå at blive gravide, og det mest absurde er, at de ikke selv kan tillade sig at blive gravide, mens deres medarbejdere sagtens kan.

I et af de udkast, der diskuteres lige nu står der helt kontant: "Gruppen af selvstændige er ikke omfattet af den lovbaserede barselsudligningsordning. Regeringen vil i dialog med interessenterne afklare muligheden for at etablere en særlig barselsudligningsordning for selvstændige erhvervsdrivende. Såfremt det besluttes at etablere en sådan ordning, vil indholdet heraf ligeledes blive fastlagt i dialog med interessenterne. Regeringen vil i givet fald fremsætte et lovforslag herom primo 2006."

 Så meget for regeringens ønsker om at hjælpe selvstændige og lade dem være ligestillede med lønmodtagere – dét her er efterspurgt af såvel kvindelige som mandlige iværksættere, og alligevel vurderes det ikke vigtigt nok til at tage med. Det er en Om`’mer – og det haster, inden udkastet skal fremlægges i Folketinget.

Â

Abelone Glahn

Trackbacks og pingbacks

  • Klassenreisus :

    gruppen…

    Many people think they must choose a specific programming language in order to become a programmer, believing that they can only do…

    18 år ago

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.