Anm: “Få gang i skriveriet” – eksemplerne viser vejen i ny bog for de skrivelystne

I en tid, hvor mange af os skal blive hjemme og måske har svært ved at lægge meningsfuldt indhold i de mere og mere ens dage, kommer denne bog, Få gang i skriveriet af Hans Christian Andersen på Forlaget Marielyst, måske i virkeligheden meget belejligt. For måske er det netop nu, man skulle begynde at skrive på den bog, der har rumsteret i tankerne længe? Men begynde – hvordan?

Hvad enten det er en roman eller ens erindringer, man vil give sig i kast med, er denne bog et godt bud på en opskrift på at komme i gang og få givet sit sprog det liv, netop den enkelte skribent gerne vil farve sine ord med. Hans Christian Andersen har skrevet en inspirerende og letfattelig gør-det-selv bog, som tager læseren – den skrivende in spe – i hånden fra første tankeproces over skrivningen til springet til en eventuel udgivelse.

Erindringer, essays og fiktion

Igennem en længere årrække har Hans Christian Andersen, der har en lang journalist- og mediekarriere at bygge på, undervist på Højskolen Marielyst i netop i skrivelyst. Få gang i skriveriet er en opdatering og en gedigen udvidelse af en tidligere, for længst udsolgt mindre bog, der koncentrerede sig om erindringsskrivning og var tænkt som undervisningsmateriale til kursisterne. Nu har HC Andersen medtaget blandt andet fiktion og essays og kommer omkring hele processen fra at overvinde barrierer for at skrive, som man har lyst til, til skriveteknikker i det (daglige) skriveri, rammesætning, fortælletekniske trick som at indbygge et kapløb med tiden som motor i sin fortælling, som at bygge op omkring varsler og forventning og at huske at bruge arketyper i sit personvalg. Han gennemgår også, hvordan man kan få struktur på et manus. Både et, man måske har skrevet allerede, men ikke kan finde ud af at tilrettelægge, og et, der er på vej, hvor der skal bruges berettermodeller til en fortløbende historie eller en mere cirkulær dramaturgi, som ikke nødvendigvis følger en kronologi.

Instruktive eksempler

Kapitlerne i den 150 sider lange bog kan både bruges som opslagsværk og som en bog, der læses fra en ende af. Det, der er særlig godt, er de meget instruktive og beskrivende eksempler, som fylder en del i bogen. Tekststykker, der er gengivet først i sin oprindelige form, dernæst i den første omskrivning og til slut efter den anden gennemskrivning. Man kan klart mærke forbedringerne og nemt identificere, hvad det er, der er ændret, så man nærmest direkte kan gå hen og forbedre sin egen tekst.

De mange kursister, som HCA har haft gennem årene, og som har givet ham lov at citere, leverer fortrinlige eksempler på, hvordan helt almindelige hverdagsliv kan gå fra at være beskrevet som måske lidt kedelige referater til at være drevet frem som fængslende fortællinger med dialog, afsnit skiftende mellem datid og nutid, episoder set med den bærende karakters øjne og med brug af forskellige berettermodeller.

Historierne bliver simpelthen fortalt bedre for øjnene af læseren, fordi skribenten – efter HCAs grundige vejledning – forstår at bruge fortælletekniske elementer som Hindring, Komplikation, Varsel eller Forventning, Tidsfrist eller konflikt. Elementært at bruge disse fortællertricks, når man har læst hans forklaring, og nemt at følge, når man først sætter sin egen livshistorie ind i de fortælletekniske muligheder. Bogen anskueliggør på denne måde, at det er et arbejde at skrive, og at første gang er ingen gang, og anden gang garanteret bliver bedre. Alle kan lære at fortælle på skrift, og det er ganske simpelthen at skrive.

Igennem hele bogen gør HCA dét, han prædiker – Don’t tell, it show it. Som han siger i slutningen af bogen ”Vejen til forståelse er brolagt med eksempler”.

Moden målgruppe

Målgruppen er alle, der gerne vil skrive, men det er tydeligt, at der mest tales til de modne generationer, for eksempel fordi HCA ofte henviser til enten at bruge fyldepen eller computer, og fordi der er relativt få henvisninger til digitale redskaber, der for andre generationer ville være mere naturlige at bruge: HCA foreslår for eksempel at bruge en lille båndoptager til at fastholde gode ideer og indfald, men hvem har i dag en lille båndoptager? Jeg vil vædde på, at mange seniorer i dag sagtens kan bruge smartphonens memo-app.

Og måske netop fordi mange af eksemplerne tager udgangspunkt i erindringsskrivning og derefter løfter skrivningen videre, rammer bogen særlig godt den gruppe, som først vil gøre deres livsreferater mere læseværdige, får blod på tanden og siden vil gå endnu mere seriøst til deres skrivning. Den gruppe er ikke nødvendigvis tilgodeset så godt i andre skrivebøger, som kun omhandler  at ”skrive sit liv”.

Erindringskapitel

Bogen adresserer et særligt kapitel til udfordringer i erindringsskrivningen. For eksempel tvivlen om, hvorvidt det, man skriver, er historisk korrekt, og om det er for privat. Til den første udfordring citerer han Nobelprisforfatteren Gabriel Garcia Marques, der skriver i forordet til sine erindringer nogenlunde sådan her: ”Dette er beretningen om mit liv, sådan som jeg foretrækker at huske det”. Altså, der er plads til erindringer, der ikke ligefrem er forkerte, men som snarere er ”ikke-forkerte”, altså sådan som man foretrækker at kunne huske det.

Den anden centrale udfordring er, hvordan man kan skelne mellem, om noget er (for) personligt eller (for) privat. Han foreslår bl.a., at man stiller spørgsmål som: Vil læseren blive klogere og få betydningsfuld indsigt, hvis du fortæller om dette stykke privatliv? Vil oplysningerne eller beskrivelserne være væsentlige og afgørende for deres forståelse af dine handlingsmønstre og livsbeslutninger? Svaret kan kun forfatteren afgøre.

 Fiktionskapitel

Der er også et specifikt kapitel til dem, der vil skrive ud fra fantasien, hvor de forskellige typer fiktion gennemgås, også den for tiden populære autofiktion.  Her supplerer han bogens øvrige anvisninger med råd som at skrive først, skrive rigeligt og redigere bagefter, men endelig ikke undervejs. Bruge tid på at lave en karakteristik af hver af personerne i galleriet, fordi de hver for sig repræsenterer den enkelte persons muligheder og væremåde i historien. For ”nogle gange kan en person i fortællingen nemlig overtage magten og ligefrem stjæle styringen fra forfatteren”, siger HCA. Dramaturgisk handler det om at befolke sin fortælling med en række figurer, som har hver deres fortælletekniske opgave.

Kærlig og konstruktiv

Endelig indeholder sidste del af bogen et afsnit om at skrive sammen med andre, få feedback fra betalæsere og skrivekolleger. HCA fremhæver, at det er vigtigt, at man giver kærlig og konstruktiv kritik, og at det er den, der har bedt om kritik, der bestemmer rammen: For eksempel kan vedkommende bede om at få eksempler på, hvor nogle fortælletekniske ting måske skulle ændres, frem for blot at spørge ”Hvad synes I?”.

En lille detalje i bogen: HCA nævner, at det kan være nyttigt at (mødes og) udveksle erfaringer med andre skrivende og angiver blandt andet forfatter- og forlagsnetværket NewPub som godt sted at skrive eller mødes (til sin tid) med andre. Webadressen er forkert i bogen. Den korrekte er www.newpub.dk .

Jeg vil stærkt anbefale NewPub, som har en af de mest givende og store facebookgrupper indenfor forfatterskaber på alle niveauer. Her er et godt sammenhold og stor hjælpsomhed. Her er det nemt at spørge andre til råds og hjælpe selv, når man kan. Jeg véd, det er godt, for jeg var med til at stifte det 🙂

Skriv, hvad du tænker

Hans Chr. Andersen har begået en særdeles nyttig og instruktiv bog til den skrivelystne, der gerne vil mere med sin tekst end at skrive et livsreferat. Bogen udmærker sig ved de mange meget tydelige eksempler, som gør, at man får lyst til at skrive sin tekst om igen flere gange, så den også kan blive interessant at læse for andre. Han minder undervejs om, at man skal være tro mod sig selv:  Skriv, hvad du tænker, i stedet for at tænke på, hvad du skriver.  Helt grundlæggende tror HCA på, at vi alle er født med evnen til at fortælle historier – også på skrift. Hans bog hjælper på fornemste vis med processen, når du sætter dig for at nedfælde din helt egne fortælling.

Fakta

”Få gang i skriveriet”
Forfatter: Hans Chr. Andersen
Bogen er Forlaget Marielysts første udgivelse.

Bogen kan fås i almindelige boghandler, online eller købes direkte på Højskolen.

ISBN: 978-87-971945-0-8

150 sider

Pris: 199.- kr Udkommer 22. marts 2020

Fås også som e-bog

 

Abelone Glahn

Trackbacks og pingbacks

  • Min blog vejer 6,6 kilo! - Abelone Glahn :

    […] er så populært at skrive sin livshistorie, når man nærmer sig sine sidste år. (Linket fører til en anmeldelse, jeg har skrevet af en bog, […]

    2 år ago

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.