Advokater, kommunalt ansatte og lokalpolitikere kommer i digital gabestok

i skudlinien

Optælling af personer, der er hængt ud på fire navngivne hjemmesider december 2013.

Advokater, kommunalt ansatte og lokalpolitikere er blandt de mest udsatte faggrupper på nettet. Det påpeger to journalister , der  i Dagbladet Børsen forleden havde lavet en optælling fra fire forskellige hjemmesider, hvor mennesker hænges ud med navns nævnelse, ofte adresse og fotos og med deres “brøde”.
De to  journalisters oversigt viser fordelingen mellem de 321, der er nævnt på disse fire sider, hvoraf de fleste nok kender “Det sorte register”, som i starten af januar 2014 fik en bøde for at have hængt to politikere og tre embedsmænd fra Odsherred ud.
De to journalister Christian Carlsen og Jakob Krarup Bjerregaard har talt de nævnte personer op, og tallene viser, at det meget ofte er  offentligt ansatte, der hænges ud.

faggrupper i skudlinien illu fra børsen En af de særligt greelle sager hvor en navngiven retspræsident hængees ud som korrupt, har nu medført, at politiet efterforsker  beskyldningerne.
Til Børsen siger siger Jakob Linaa Jensen, lektor ved Center for Internetforskning
på Aarhus Universitet: “For den enkelte er det et problem og kan have
voldsomme personlige konsekvenser. På et højere plan er det bekymrende, fordi vi
ikke vil have selvtægt i samfundet.”

Også socialrådgivere bliver hængt ud, og i Skanderborg Kommune er man i gang med en handlingsplan for, hvad man skal gøre som medarbejder, hvis man hænges ud på nettet. I et indslag i dagens radioavis fortæller børne- og ungechefen Annie Noes, at man ønsker at synliggøre, hvad der kan sættes ind med af hjælp, når det sker.
Socialrådgiverne nævnes som sårbar gruppe, både i de to journalisters optælling, og der ret nye FTFs dokument om cyberchikane, hvor også det at blive hængt ud på de sociale medier regnes med.

Læg nu en politik på området!
Omfanget af cyberchikanen er fyldt med mørketal – inden for de enkelte fagområder og brancher kendes mange enkelteksempler – desværre eksempler, der ofte først får opmærksomhed, når chikanens art er så alvorlig i omfang og intensitet, at en medarbejder bukker under og sygemeldes.
Det er vigtigt at have retningsliner og en politik for, hvordan man forholder sig på den enkelte arbejdsplads, offentlig eller privat – trusler om vold, offentliggørelse af persondata og grov chikane er ikke acceptabelt.

Jeg har medvirket i en sideartikel, som også er bragt i Børsen, og siger blandt andet om den øjeblikkelige reaktion på at blive hængt ud:
“Det kan være utrolig ubehageligt at blive hængt ud på nettet, og finder man udsagn, billeder eller videoer om sig selv, kan man let
komme til at prøve at slette det i affekt. Det må du for alt i verden ikke gøre. Sørg for at sikre beviserne, før du gør noget andet”

 

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.