Ophavsret på weblog indlæg

Jeg spurgte på DONAlisten om ophavsret på weblogs og fik en del interessante svar, men det bedste kom fra Martin von Haller Grønbæk med hvis tilladelse jeg gengiver en gennemgang af ophavsret på weblogindlæg. Nedenfor dette , altså.

Anledningen til spørgsmålet var, at jeg i weekenden sammen med nogle andre har blogget kraftigt på vores (Mikronets) nyåbnede weblog og ville vide noget om brugen af disse blogindlæg efterfølgende.
Erfaringerne med at blogge på en messe (Iværksættermessen06) har været ret sjove, men det hører I om senere.
Først her Martin von Hallers fortrinlige gennemgang:

Spørgsmålet om ophavsretten til indlæg på fælles weblogs er særdeles aktuelt, da mængden af weblogs jo stiger for hver dag, herunder kommer flere og flere weblogs, hvor der ikke kun er en enkelt forfatter – nemlig indehaveren, men derimod flere forfattere f.eks. til kommentarer. Problematikken er dog også relevant – og identisk – for en lang række forskellige fora på Internet, hvor folk ytrer sig.

Ophavsretslovens udgangspunkt er helt klart; Ophavsmanden, hvilket i disse tilfælde vil sige forfatteren, opnår i forbindelse med udarbejdelsen af indlægget, den fulde ophavsret til sit indlæg. Det følger af ophavsretslovens §1.

Der er én forudsætning for, at der overhovedet er ophavsret til det pågældende indlæg, nemlig at der er tale om et værk i ophavsretslovens forstand.

For at et skriftligt indlæg på en weblog skal være et ophavsretligt værk, kræves traditionelt, at indlægget er ”resultatet af en egen selvstændigt skabende intellektuel indsat fra ophavsmandens siden”.

Selv om dette krav lyder meget juridisk og noget bombastisk, er kravet i realiteten – og særligt i forbindelse med tekster – ikke så svært at opfylde, og langt de fleste indlæg på weblogs vil uden videre opfylde kravet. Men de helt enkle og banale indlæg sorteres dog fra.

Er kravet om, at der er tale om et værk opfyldt, er udgangspunktet dog – som nævnt ovenfor – helt klart; ophavsmanden har ophavsretten til sit værk.

Dette udgangspunkt fraviges dog i en række situationer.

Udgangspunktet kan fraviges gennem udtrykkelig aftale. Det er således muligt at indgå aftale mellem indehaveren af webloggen eller foraet og ophavsmændene til indlæggene, om at ophavsretten overgår til indehaveren. Sådan aftale kan indgås, uanset om der er tale om egentlige ansatte eller mere løst tilknyttede forfattere.

Det må dog kræves, at aftalen om overgang af ophavsretten, formuleres meget klart og tydeligt, ligesom det er et kriterium, at ophavsmanden accepterer denne. Et så væsentligt forhold, som overgang af ophavsret er, vil således næppe kunne aftales ved blot at lægge en bestemmelse om dette et mere eller mindre tilfældigt sted på den pågældende weblog.

Selvom der ikke er indgået nogen egentlig aftale mellem forfatterne til indlæg på webloggen, vil indehaveren af webloggen opnå visse rettigheder til de indlæg som er ”postet” på webloggen.

Idet forfatteren ”poster” sit indlæg, ligger der nemlig heri en implicit aftale om brugsret til indlægget. Webloggen må således bruge indlægget i overensstemmelse med de forventninger som forfatteren havde, da han ”postede” indlægget – særligt vil dette være at indlægget gengives på webloggen, og herunder at den kopieres i det omfang dette er nødvendig for denne gengivelse.

Uden særskilt aftale vil indehaveren af webloggen, dog ikke kunne anvende indlæggene udover dette.

Hvis forfatteren af indlægget er ansat af webloggens indehaver til at lave sådanne indlæg, vil arbejdsgiveren opnå ret til at anvende indlæggene i det omfang, det er nødvendigt for arbejdsgiverens sædvanlige virksomhed. Dette giver altså en lidt videre mulighed for anvendelse af indlæggene i forhold til, hvis forfatteren ikke var ansat – men det er ganske minimalt i denne situation.

Martin von Haller Grønbæk

Abelone Glahn

Én kommentar til “Ophavsret på weblog indlæg

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.