Om Creative Commons på weblogs

Har netop afleveret en lang artikel til komponisterne og tekstforfatternes blad DJBFAnyt om det nye rettighedsfænomen Creative Commons. En af dem, jeg interviewer i artiklen, er den svenske Mathias Klang, der er med i gruppen bag CC i Sverige.
Han siger, at man skal tage antallet af ibrugtagne CClicenser med et gran salt, for hver eneste blog indlæg med Creative Commons på, registres som brug af en licens. Så når man taler om, at CC-licenser er brugt 50 millioner gange siden 2001, så bør man lige spise brød til.

Jeg overvejer selv konsekvensen af at lægge CC licens på min blog. Jeg ser, at Patent og Varemærkestyrelsen har lagt CC licens ud på deres blog, men jeg er ret usikker på, om en sådan licens overhovedet er interessant, når man er freelancejournalist. CC bygger jo på ophavsretten, og jeg har jo ophavsret på alt hvad jeg laver , man kan linke direkte til indlæggene, og man kan indenfor temmelig vide rammer citere. så er det overhovedet nøvendigt på en blog ?
Hvad har I andre af erfaringer ?

Lidt om CC:
Creative Commons, som kan bruges på såvel online som offlineprodukter, består af fire grundlicenser, som kan hæftes enten alene eller i kombination på et værk. De fire licenser er beskrevet nedenfor, og kan kombineres i 13 forskellige sæt.
Når man udbyder sit værk under en CClicens, betyder det ikke, at man opgiver sin ophavsret, men at man giver nogle af rettighederne til offentligheden under særlige betingelser, og uden at brugeren skal indgå en individuel aftale med ophavsmanden. De fire licenser er:
• Navngivelse. Brugeren skal kreditere værket på den måde, der er angivet af rettighedshaveren og licensgiveren.
• Ikke-Kommerciel. Brugeren må ikke bruge dette værk til kommercielle formål.
• Ingen Bearbejdelser. Brugeren må ikke ændre, bearbejde eller bygge videre på dette værk.
• Del På Samme Vilkår. Hvis brugeren ændrer, bearbejder eller bygger videre på dette værk, må brugeren kun videresprede det resulterende værk under en identisk licens.

Det er måske ikke så stort et problem for skrivende, som det er for musikere, der vil leve af deres værker på sigt. Da min familie består af musikere, er dette et særligt hot emne herhjeme, hvor ønsket om synlighed og pr via nettet kæmper med ønsket om på sigt at leve af det, man skaber.

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.