Løs op for potentialet i seniorerne som arbejdskraft – også de selvstændige

Så er der indkaldt til endnu en konference, som skal se på seniorerne som arbejdskraft. Det er denne gang SeniorKlar, som indkalder til “SeniorTopmøde” torsdag den 2. november, en konference på 2 ½ time, hvor man vil få forskellige bud på, hvordan potentialet i de mange seniorer foldes ud med de aktører, vi har på arbejdsmarkedet for tiden.

SeniorKlar et et flerårigt projekt, hvor partnerne er Østifterne og Faglige Seniorer.  SeniorKlar fortæller selv om dagen:

“På konferencen vil senioranalytiker fra Institut for Lykkeforskning, Michael Birkjær, give et bud på, hvad det konkret betyder for arbejdsudbuddet, hvis vi i fællesskab kan forløse seniorernes potentiale, og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen tager herefter tråden op. På dagen møder du også arbejdsmarkedets parter, politiske beslutningstagere og stemmer fra virkelighedens verden til fælles drøftelse og dialog.”
Programmet ser således ud:

Senior Topmøde 2023
”Lad os sætte pris på seniorerne!”
2. november kl. 9.00 – 11.30 ”Glaskuben”
Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Moderator: Anja Bo, journalist
9.00 – 9.15 Velkomst: Mette Kindberg, Landsformand Faglige Seniorer.
Hvordan bliver vi SeniorKlar?
Laura Thatt, projektchef Østifterne.
Palle Smed, direktør Faglige seniorer.
9.15 – 9.45 SeniorKlar Panelstudiet: Det siger seniorerne selv!
Michael Birkjær, Senioranalytiker Institut for Lykkeforskning.
9.45 – 10.00 Interview: Vi ved det virker, men hvordan lykkes vi?
Ann-Christina Matzen, centerleder JAC Gentofte.
Troels Aggersbo, adm. direktør Enemærke og Petersen.
Susanne Brøchner Væring, leder af Folkestedet Århus.
10.00 – 10.10 Pause.
10.10 – 10.35 Keynote: Vi mangler arbejdskraft – er seniorerne løsningen?
Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
10.35 – 10.55 Interview: Hvordan inkluderer vi den nye viden i de fælles løsninger?
Deltagelse af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens
Hovedorganisation.
10.55– 11.20 Panel: Hvordan slipper vi seniorerne fri?
Helle Bonnesen, beskæftigelsesordfører, Konservative Folkeparti.
Jens Joel, beskæftigelsesordfører, Socialdemokratiet.
Victoria Valasquez, beskæftigelsesordfører, Enhedslisten.
11.20 – 11.30 Afrunding: Lars Suhr Olsen, Direktør Østifterne

”Lad os sætte pris på seniorerne” er undertitlen på konferencen.
Personligt er jeg glad for det store fokus på seniorerne, der stadig vil arbejde. En stor undersøgelse Sat i gang af SeniorKlar og lavet af Institut for Lykkeforskning blandt 14.000 medlemmer i Danmarks næststørste ældreorganisation, Faglige Seniorer viser, at mange forlænger gerne arbejdslivet, især hvis de får mulighed for flere feriedage, seniordage og mere fleksibel arbejdstid. Læs mere her

I sidste måned hold Ældre Sagen et arrangement, der på nogle punkter minder om dette såkaldte topmøde. Også her forsøgte man at indkredse, hvad der kan få folk til at blive, og det var præcis, hvad der blev sagt i ovennævnte undersøgelse.

Dengang meldte beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen fra i sidste øjeblik. Nu er hun igen på programmet, og måske kommer der nyt fra hende…..
Men uanset hvad, er det interessant, at de samme ønsker bliver gentaget igen og igen, uden at det flytter noget for arbejdsmarkedets parter. Fleksibilitet, individuelle løsninger, nedsat tid etc er åbenbart svært at opnå, selv om det er dét de fleste ønsker for at kunne fortsætte.

Men hvor er den sidste tredjedel?

Og så, et hjertesuk igen og igen. hvor er den sidste tredjedel af de seniorer, der fortsætter? De selvstændige ? Det er som om man kun kan være senior og lønmodtager, hvis man vil fortsætte på arbejdsmarkedet. hverken her eller på Ældre Sagens konference bliver der talt om de selvstændige, som dog udgør 1/3 af dem, der fortsætter.

Når man fortsætter som selvstændig, er det jo i høj grad fordi man kan tilrettelægge sin egen tid, få den fleksibilitet, man ønsker og kan beskæftige sig med de opgaver, man allerhelst vil løse.

Hvorfor bliver de selvstændige igen og igen IKKE nævnt?
Er det fordi vi ikke er organiseret samlet? Ja, det tror jeg er en stor del af forklaringen. Vi tilhører så at sige ikke “arbejdsmarkedets parter”.
Er det, fordi vi ikke kan overenskomstdækkes? Ja i hvert fald ikke i flok – dog er der enkelte fagforeninger, for hvem det er lykkedes at træffe kollektive aftaler for selvstændige/freelancere/mikrovirksomheder.
Er det fordi vi er uinteressante som arbejdskraft: Nej, og det er jo i virkeligheden det paradoksale. Vi udgør ofte en gruppe af konsulenter, der ligger inde med spidskompetencer, der ikke nødvendigvis skal bruges hver eneste dag i en virksomhed, men som kan tilkaldes, når den skal bruges. Vi udgør i det hele taget en gruppe af tilkaldeparat arbejdskraft, der ikke belaster med pensionsordning og sygedage, feriepenge mv.
Er det fordi vi kan klare os selv ? Ja, formentlig. Det er i hvert fald, hvad vi gør. Og jo længere tid, der går, hvor potentialet i os komplet overses, jo mere forbandet bliver jeg, For vi kunne udløse mange flere arbejdsomme mennesker, hvis man valgte at gøre en indsats for at klæde seniorerne på til at være deres egen chef i de sidste arbejdsår. Mange kunne jo med største nemhed arbejde for deres hidtidige arbejdsplads “på faktura”.

Jeg fatter det simpelthen ikke.

Hvorfor bliver der ikke tilbudt en ordentlig grundig og anvendbar rådgivning i at starte for sig selv som løst tilknyttet?

Nu MÅ der snart blive opmærksomhed på det fuldstændig uforløste potentiale, der ligger i at hjælpe dem på vej til gode arbejdsår med foden under eget bord og fuld fart fremad på det, man gerne vil arbejde med.

Jeg håber sådan, at man denne gang tager fat på de selvstændige  og jeg står til rådighed for udvikling af dette område!

Her er endnu flere selvstændige seniorer:

 

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.