LinkedIn for 20-årige

”2010-2011 Marielyst Summerresort – Waitress at Restaurant xx   🙂 ”

Sådan havde en 20-årig kvinde skrevet i sit resume på LinkedIn, dér hvor hun skulle vise, hvilke jobs hun havde haft i sit korte liv. (Red.anm: Jeg har fjernet navnet på restauranten)
Jeg så hendes profil og den iøjnefaldende smiley, fordi jeg hvert år er censor på Leisure Management uddannelsen på CELF i Nykøbing F, og dér har de unge til eksamen i networking og deres virtuelle håndtryk. Eksaminationen foregår som en jobsamtale, og forud for samtalen læser jeg deres ansøgning til en fiktiv, men relevant stilling igennem, og tjekker dem på nettet for at se, hvordan deres virtuelle håndtryk er.
Jeg forklarede hende, at hun med sin smiley 🙂 gav mig det indtryk, at hun ikke gad den slags job. Det ville for mig som potentiel arbejdsgiver betyde, at jeg ikke ville ansætte hende, fordi jeg ikke ville tro, hun ville lave almindeligt rugbrødsarbejde.
Da jeg talte med hende under eksaminationen, forklarede hun, at hun havde sat smileyen for at indikere, at hun ikke var tilfreds med positionen, men havde større ambitioner i forhold til at være bachelor i Leisure management.
Hun fjernede dog smileyen umiddelbart efter, da hun blev klar over, hvordan såvel lærer som censor tolkede smileyen på en ganske anden måde.

Forskel på ”sproget” på de forskellige platforme
Smileys hører generelt ikke hjemme på LinkedIn, men er dagligt sprog for især den helt unge generation. Når de så endelig begiver sig ind på LinkedIn, kan de risikere at tage vaner fra de andre sociale medier med sig ind.
Et andet eksempel fra en eksamination var, at en ung mand på 24 havde lagt et profilfoto på LinkedIn, hvor han bar en hvid maske foran sit ansigt. Han ville dermed indikere, at man på uddannelsen havde haft et projekt med teater, men effekten på såvel lærer som mig censor var, at vi mente, han måtte have noget at skjule for det var ikke muligt at dechifrere årsagen til det besynderlige billede, og selv om forklaringen havde stået et sted, var billedet fortsat upassende.
Begge eksempler viser, at man har svært ved at forklare og kommentere, hvad man lægger noget op på LinkedIn, idet platformen ikke giver muligheder herfor, og at man kan komme grueligt galt af sted med et bruge et andet ”sprog” på LinkedIn end det forretningsmæssige.

Men er der da så mange helt unge på LinkedIn ?
Ja, det er der, og der kommer flere og flere. Så snart de unge er færdige med skolen, for manges vedkommende allerede når de går ud af gymnasiet eller en ungdomsuddannelse og begynder at blive erhvervsaktive, opdager de, at det kan betale sig at have en profil på LinkedIn. De opdager, at erhvervslivet har andre værdier at måle på end en aktiv facebook, en svulstig Instagram eller smalltalkende twitterprofil. Også de unge skal kunne findes på dét, de kan, og de skal også selv kunne finder, scholarships, internships og så videre. For ikke at tale om job.

volunteer og causes bruges af over en million LinkedInbrugere

“Volunteer & causes” anvendes af over en million LinkedInbrugere

Hvad har de så at ”prale” af?
Mange af de helt unge finder sig ikke godt tilpas på LinkedIn, fordi CVet bygger så meget på tidligere og nuværende jobs. Dem har de i sagens natur ikke haft mange af, som de synes, det er værd at prale med. Og det føles taberagtigt at skrive ”jobsøgende” i Headeren.

Men de helt unge har mange muligheder for at synliggøre sig, på lige fod med alle andre. Næsten ethvert fritidsjob eller vikarjob kan sige noget om den unges kapacitet og karakter. De kan udfylde deres header med præcis de kapaciteter, de har fagligt, og de kan udfylde “uddannelse” og “specialer”.

Frivilligt arbejde tæller meget
Et relativt ny feature er ”Volunteer & causes”, som er et faneblad, man kan tilføje, og som handler om det frivillige arbejde, man er gået ind i. I disse tider er der utrolig mange, der indgår i frivilligt arbejde, fordi de gerne vil søge ind i fællesskaber, og fordi de gennem frivilligt arbejde får noget på CVet. Det kan tydeliggøres på LinkedIn ved at benytte fanebladet “Volunteers and causes”. Læs her hvordan. Det viser sig i øvrigt, at danskerne ligger på top fem i verden (i LinkedIns verden), hvad angår at fortælle om det friviilige arbejde, de udfører. Og at det er de unge ”millenials”, der fører i angivelsen af frivilligt arbejde, altså den der er født i slutningen af firserne og op i nullerne, omkring årtusindskiftet. (De digitalt indfødte bliver de ind imellem kaldt, noget misvisende, fordi de faktisk ikke altid er klar over hvordan tingene fungerer , men i det mindste er de ikke bange for tablets, internet og knapper online).

Så er du ung og ny på LinkedIn ?
Kom bare i gang – brug en dag i sommerferien – for eksempel lige præcis den 30. juli –  til at få udfyldt din LinkedIn profil, så du er klar til jobmarkedet med alt, hvad du rummer.
Man skal jo starte et sted!

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.