Facebookpolitik for virksomheder

Mikael Lemberg, Abelone Glahn, Rasmus Møller-Nielsen 

Forleden holdt jeg sammen med Rasmus Møller-Nielsen fra Komfo og Mikael Lemberg fra faceblogger et oplæg om facebook i arbejdstiden.
Komfos medarbejder Laura Elkow skrev et glimrende referat, der findes i sin fulde udstrækning her.

Læs om de fire cases, som Rasmus Møller Nielsen præsenterede; 
1. Om at Skabe trafik fra Facebook til et rekrutteringsside
2. Om at bruge Facebook som den sociale og interaktive del af ens hjemmeside
3. Om at skabe et forum på Facebook, der kan bruges til relationsopbygning og branding
4. Udvikling af et kampagnesite på Facebook, uden at skøre Facebook-modstanderne fra.

Og om HPs facebook politik, som Mikael Lemberg redegjorde for;
Om de syv områder, der er vigtige at tage højde for i planlægning af sin facebook politik, nemlig virksomhedens vision, målsætning, målgrupper, medarbejderinddragelse, opkvalificering, kundeinddragelse og ikke mindst virksomhedens begrænsninger.

Mit eget indlæg gengives nedenfor:

Forhandling frem for forbud

Ifølge Abelone Glahn er der generelt en forbeholden indstilling overfor brug af Facebook i arbejdstiden. Virksomheder med Facebook-forbud vil med dette gerne undgå utidig brug af Facebook, sikre sig mod lovbrud, undgå at brugen forhindrer relevant arbejde og undgå at aktiviteterne på Facebook går ud over virksomhedens IT-sikkerhed.
Abelone Glahn understregede i denne forbindelse at et forbud er betænkeligt, bl.a. hvis virksomheden ønsker at signalere åbenhed, har et behov for berøringsflade med segmenter, der typisk vil være på sociale medier (som LinkedIn og Facebook) og hvis man ønsker at styrke medarbejders networking, og dermed indirekte branding af virksomheden.
Uansat hvilken holdning man har til en eventuel Facebook-politik, er det vigtigt at tage diskussionen med medarbejderne, eftersom de alligevel vil repræsentere virksomheden på Facebook, på trods af et forbud på arbejdspladsen. Abelone Glahn anbefalede bl.a. at man overvejer, hvad et fornuftigt tidsforbrug er, og samtidig anerkender differentieringen mellem medarbejdergrupper, da forskellige funktioner på en arbejdsplads kan have forskellige behov for adgang til Facebook.  Politikken skal derudover ikke pålægges oppefra og ned i organisationen, men skal grundfæstes i medarbejdernes fælles beslutninger, så de ansatte selv tager ejerskab over politikken.

Hvad så med hadegrupper?
Virksomheder står også selv overfor en række dilemmaer med hensyn til deres egen involvering med platformen. Virksomhedens ledere skal fx overveje hvorvidt de skal acceptere venneanmodninger fra kollegaer, kunder og klienter, hvorvidt de må bruge platformen til at holde sig opdateret på de ansattes fødselsdage samt hvorvidt medarbejderne ønsker henvendelser fra virksomheden på platformen. Ligeledes er det vigtigt at tage stilling til, hvordan man skal håndtere ”hadegrupper” på Facebook, hvorvidt man skal gå i dialog med disse brugere og hvad man stiller op hvis de ansatte begynder at involvere sig i diskussionerne. Det er vigtigt at tænke over, hvordan medarbejderne skal kommunikere på nettet, da kommunikationen afspejler, hvordan virksomheden taler om omtales. Abelone Glahn pointerede ,at ovenstående emner med fordel kan tages op til diskussion på en medarbejder temadag.

Branding af din virksomhed gennem tilstedeværelse på facebook
Abelone Glahn fortalte derudover om, hvordan Facebook med fordel kan bruges til rekruttering og e-branding. I denne forbindelse fremhævede hun, at ligesom virksomheder søger oplysninger om kommende medarbejdere, fx via LinkedIn, Google eller Facebook, så tjekker eventuelt fremtidige medarbejdere også den pågældende virksomhed, fx via medarbejderblogs. Hvis virksomheden derfor ikke er på nettet med andet end en velfriseret hjemmeside, kontaktformularer etc., så eksisterer den ikke.
Det er med andre ord nødvendigt at tilpasse sig de ”digitale indfødte” og bruge de kommunikationsplatforme, hvor målgruppen er. Abelone Glahn lagde tryk på, at virksomhedens vision og mission skal leves på nettet, og at det derfor i høj grad er nødvendigt at benytte blogs, onlinefora og sociale netværk til at brande virksomheden samt at undervise den ældre generation i dette, da alle medarbejdere skal gøres i stand til at være talerør og ambassadører.

Tak til komfo for omfattende referat.

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.