LinkedIn er ved at blive mainstream i Danmark

Employer Branding og virtuel rekruttering, Linked In Ingen kommentarer

Når gode råd til brug af Linked In bliver omtalt i damebladene, sådan som Alt for Damerne netop har gjort det, så er ting virkelig slået igennem bredt. Linked In i Danmark mærker også en overraskende stor fremgang. Omkring 500.000 er på Linked in nu i dette land, ifølge Digital Works. Det er immerhen en slat.

Jeg taler om brug af LinkedIn og sociale medier til rekruttering i denne video, der er optakt til et seminar i næste uge.

Det gør jeg i forbindelse med offentliggørelsen af HR virksomheden Randstads Working Monitor, der blandet viser, at danske lønmodtagere ikke er så vilde med, at deres arbejdsgivere laver retningslinier for, hvordan de skal bruge sociale medier.
Mere om dette i det følgende blogindlæg. Læg mærke til, at Randstad naturligvis har oprettet en gruppe på LinkedIn til netop diskussion af dette og meget mere HR.
 Man kan nemlig bruge Linked In til mange andre ting end blot sit onlineCV. Det glemmer overraskende mange.

 

Må du Facebooke i arbejdstiden? Hvem må?

Netværk Ingen kommentarer

– Nåh, du har nok god tid!
– Nåh, du er nok på facebook – igen!
– Nåh, går det godt med at løse dine arbejdsopgaver på facebook?!

Syrlige bemærkninger som disse er kommet ind til en kommunalt ansat, jeg har talt med i forbindelse med researchen til mit oplæg den 11.juni om politik for brug af Facebook i arbejdstiden.
Bemærkninger, der er sagt til en kvinde, der skal koordinere en større festival, hvor de engagerede kunstnere, musikere og frivillige deltagere alle er på facebook – og primært – og helst – er på facebook.
De fleste svarer højst på en SMS, men bruger stort set ikke mail.
Så de hurtige beslutninger, de praktiske detaljer, koordineringen af schedules mv foregår via facebook for denne kvindes og de engagerede aktørers vedkommende.

“Hvorfor må hun?”
Og det giver “ondt i r….” hos de andre på kontoret, som ikke har samme arbejdsopgave, og som derfor heller ikke kan sætte sig ind i behovet for at anvende Facebook som arbejdsredskab. De forbinder kvindens massive forbrug af tid på sitet med tidsspilde: Hun laver jo ikke “rigtigt arbejde” – hun facebooker bare.

Hendes chef er udmærket klar over, at jobbet ikke kan løses uden facebook, og har intet at klage over. Arbejdsopgaven løses, og hvilken platform kvinden har brug for at anvende, er sagen uvedkommende, blot opgaven løses inden for den angivne tid og til den ønskede kvalitet.

Læs videre…

 

Sociale netværk i rekrutteringsstrategi

Employer Branding og virtuel rekruttering, Sociale medier Ingen kommentarer

Den bedste kilde til at rekruttere nye medarbejdere igennem eller til selv at finde job har altid været via netværk og relationer.
Udviklingen af de mange nye internetbårne teknologier og særligt de relationsskabende som Friendster, My Space, facebook og LinkedIn påvirker i dag den strategi, som skal til i rekrutteringsprocessen. På en og samme tid kan man arbejde professionelt og både vedligeholde og udbygge en menneskelig relation.

At arbejde med de relationsskabende medier og platforme kommer langsomt ind i strategierne i virksomhederne. Det amerikanske Society for human resource management undersøgte sidste år i maj, hvordan  tæt på 600 af deres medlemmer bruger social networking websites for at tiltrække nye talenter. Undersøgelsen er meget interessant, og jeg vil i den kommende tid referere fra den.

Bruges til  opsøgning og screening
I overordnede, korte træk viser det sig, at der er en ganske pæn stigning i brugen af sociale networking sites i forhold ikke alene til at rekruttere, altså til at publicere og fortælle om jobs,  men i særdeleshed  også til at screene kandidater, idet de sociale networking sider udgør en helt unik lejlighed for rekrutteringspersonale til ikke alene at opsøge,  men også at både kontakte og efterfølgende screene både aktive og passive kandidater.

Læs videre…

 

Twitter som rekrutteringsredskab

Employer Branding og virtuel rekruttering, Netværk, Sociale medier Ingen kommentarer

Twitter kan i visse tilfælde bruges som redskab til en billigere rekruttering, da rigtig mange mennesker kan kontaktes på een gang. Men en britisk undersøgelse viser, at det helt uafviselige bevis på nytten af Twitter som rekrutteringsredskab stadig mangler.

 UK mobile netværksoperatør, O2, har for nylig publiceret resultaterne af en undersøgelse om Twitterbrug blandt små britiske virksomheder.  62 procent af de adspurgte 500 små virksomheder angav det  omkostningsbesparende som en af de største fordele ved tjenesten. Respondenterne angav markedsføring og rekrutteringsfunktioner  på sociale netværk som genvej til at reducere omkostningerne i disse tider.
16 procent hævdede at have sparet over £ 1000 som et resultat.
Men trods disse tal rejses der store spørgsmålstegn ved, om det er den direkte brug eller den afledte brug af Twitter, der virker.
Læs hele artiklen her.

Man kan sige, at Twitter først og fremmest er god til at skabe et community, som kan tiltrække potentielle kandidater, og som sådant er Twitter klart en god platform.

Læs videre…

 

Seminar om facebookbrug, rekruttering mm

1 kommentar

Parat til facebook?
Sådan opnår virksomheden en fornuftig brug af facebook internt og eksternt

Facebookformiddag torsdag den 11. juni 2009 , kl 9-12
For virksomheder og organisationer
Se de praktiske oplysninger i bunden af dette indlæg…

HVORFOR?
Mange danske virksomheder og organisationer veksler mellem på den ene side at betragte facebook som tidsspilde, sikkerhedsmæssig farlig og ikke-relevant for arbejdstiden og på den anden side som en uudnyttet forretningsmæssig mulighed.
En del af forbeholdene bygger på en usikkerhed om, hvad en deltagelse på platformen indebærer, hvad enten man blot tillader medarbejderne at være på eller selv arbejder med en tilstedeværelse på platformen. Kan det overhovedet betale sig, og hvad er fordele og ulemper?

PROGRAM

Læs videre…

 

Gryende forståelse for FB-uddannelsesbehov

Employer Branding og virtuel rekruttering, Netværk 1 kommentar

Berlingske Tidende har hver uge et ledelsesmæssigt dilemma, som de spiller ud med i den ene uge, og får læserne til at reagere på frem til ugen efter.

I sidste uge præsenterede avisen et dilemma, hvor man som teamleder for 13 medarbejere i et firma skulle tage stilling til et stigende brug af facebook i arbejdstiden. og til, at lederkollegerne fik opfordringer til at blive venner med medarbejderne.

Det fiktive firma har i dilemmaet ikke nogen politik for at bruge facebook i arbejdstiden, men har blot henstillet til, at man begrænser den private brug i arbejdstiden.
Firmaets øverste ledelse overvejer  nu, hvordan den skal forholde sig til medarbejdernes brug af facebook i arbejdstiden, og avisens spørger sine læsere om, hvordan læseren selv som leder vil reagere.

Stor forståelse for undervisning….:
Læsererreaktioner viser en stigende forståelse for, at der må uddannelse til, frem for et forbud:

Læs videre…

 

En mere udadvendt facebook politik hos HP

Employer Branding og virtuel rekruttering, Netværk, Sociale medier Ingen kommentarer

Hewlet Packard Danmark har også skrevet en facebook politik.
Den er langt mere udadvendt end HKs, der mest har til formål at lukke huller.

Fra den citerer jeg visionen med HPs tilstedeværelse på facebook:

I HP tror vi på, at medarbejdernes store interesse for og kendskab til nettets sociale univers er en styrke, som vi bør understøtte og udbygge frem for at slå begejstringen ned med forbud og forhindringer.
I stedet for at lukke for adgangen til sociale netværk, vil vi hellere uddanne HP Danmark i fornuftig og sikker brug af de sociale medier. Det sker både gennem HP’s Facebook politik og gennem Facebook kurser, som alle medarbejdere i HP Danmark har fået tilbud om at deltage på.
Vores vision er, at Facebook og andre sociale medier bliver en naturlig del af medarbejdernes hverdag og at HP bliver kendt som en moderne, åben virksomhed, der går forres,t når det gælder om at integrere og aktivt inddrage de nyeste kommunikationsformer i det daglige arbejde. Vores åbenhed over for sociale medier skal være med til at gøre os fortrolige med de nye kommunikationsmåder og netværk, som stadig flere af vores kunder anvender. Vi håber, at det på sigt giver hver enkelt af os en bedre mulighed for at tænke de nye medier ind i såvel det daglige arbejde som i
markedsføringen af virksomhedens produkter.

Læs videre…

 

Alt for defensiv HK-facebook-politik

Employer Branding og virtuel rekruttering, Netværk, Sociale medier Ingen kommentarer


HK Privat lægger nu ud til alle et forslag/skabelon til en facebook politik i erkendelse af, at tidsforbrug og sikkerhed er noget, man bliver nødt til at diskutere på en arbejdsplads, hvis facebook skal være tilladt at bruge i arbejdstiden.

HK fremhæver, at man skal tænke over:

• Hvor meget brug af Facebook i arbejdstiden er ok?
• Er medarbejdernes Facebook profiler private, eller kræver virksomheden brug af Facebook til arbejdsopgaver? (profilering af virksomheden og lignende.)
• Hvad er reglerne for downloads og installering på arbejdscomputeren?
• Hvor meget eller hvor lidt internt materiale må der lægges ud på Facebook?
• Regler for omgangstone medarbejderne imellem.

Læs videre…

 

Ansattes lovbrud på facebook

Employer Branding og virtuel rekruttering, Sociale medier 2 kommentarer
Det er ikke kun tidsforbruget, der kan være kritisk for en virksomhed, hvis medarbejdere bruger facebook.

Det er ikke kun tidsforbruget, der kan være kritisk for en virksomhed, hvis medarbejdere bruger facebook.

Jeg har tidligere blogget om hvad der kan gå galt, når man som ansat benytter de sociale medier, hvor oplysninger, udsagn og billeder flyder lidt vel rigelig hurtigt engang imellem.

For at komme lidt mere ned i materien har jeg spurgt advokat Peter Lind Nielsen fra advokatfirmaet Bender, von Haller  og Dragsted, om en uddybning af de områder, hvor ansatte kan komme til at konflikte med forskellige lovgivninger i deres færden på nettet.
BVHD oplever i stigende grad henvendelser fra virksomheder og myndigheder, der ønsker en vurdering af de juridiske forhold omkring ansattes brug af Facebook og andre Web 2.0 tjenester som fx Flickr, Linkedin m.v. 
BVHD har lavet vejledninger og retningslinjer for brug af netop Facebook og andre sociale tjenester.

Læs videre…

 

Derfor giver et forbud mod facebook mening

Employer Branding og virtuel rekruttering 1 kommentar

facebook-forbudIgen  rejses debatten om forbud-ikke-forbud mod facebook i medierne. I dag så i gratisavisen metroexpress, der skriver, at mange chefer ikke tør forbyde facebook i arbejdstiden af frygt for at blive upopulære hos de ansatte.

Selv om jeg tidligere har argumenteret stærkt for, at facebook – under aftalte former – anvendes i arbejdstiden – OG med fordel for virksomheden – vil jeg gerne belyse, hvorfor et forbud vitterlig kan give mening og være meget fornuftigt.

Et forbud kan forhindre, at medarbejderen (vel at mærke kun i arbejdstiden)

Læs videre…

 

« Ældre indlæg