Forsikring mod cyberchikane findes nu også i DK

Cyberchikane, Digital chikane, Sociale medier Ingen kommentarer

cyberchikaneDet britiske forsikringsselskab Chubbs har nu lanceret en forsikring mod eftervirkningerne af digital chikane. Forsikringen, der ifølge Telegraph Voice så vidt vides er den første af slagsen, (tilføjelse 15.12.2016: også i Danmark findes en sådan forsikring, nemlig hos AIG, American International Group, der kalder forsirkingen AIG websafe+ID tyveri) dækker for eksempel udgifter til at hyre specialister, der kender noget til digital efterforskning, så den chikanerende kan spores, udgifter til digital såkaldt reputation management, hvor der ryddes op efter en digital chikane og tillige tabt arbejdsfortjeneste, hvis man bliver sygemeldt mere end en uge på grund af chikanen. Forsikringsselskabet tilbyder dækning af udgifter på til  ca 500.000 kroner ifølge Washington Post.

Det nye forsikringstilbud er et resultat af en undersøgelse, som forsikringsselskabet har lavet blandt sine kunder. De er blevet spurgt, hvad de er bange for, og blandt svarene er overfald, vold mod sagesløse og digital chikane. her er der ikke kun tale om chikane af privatpersoner, men også af digital chikane i arbejdssammenhæng. Forsikringen er privat.

I Danmark har man endnu ikke en tilsvarende forsikring, Der findes en sådan forsikring som nævnt oven for – OG i februar i år (2015) vedtog Folketinget en lov, der giver arbejdsgiveren pligt til at forebygge vold, trusler og anden krænkende adfærd, uanset hvor og hvordan volden udøves, og uanset om volden er rettet direkte mod de ansatte eller indirekte gennem vold mod de ansattes nærmeste. Pligterne vil kun omfatte tiltag, som arbejdsgiveren kan foretage på virksomheden.

Læs videre…

 

En hademail i din boks efter arbejdstid

Cyberchikane, Digital chikane, Skarpe skud Ingen kommentarer

Cyberchikane– En advokat, der dagligt har måttet tjekke, om en bestemt person nu igen havde oprettet en falsk, hadefuld side på facebook i hans navn.
– En tankstationsmedarbejder, der ikke kunne få hjælp fra sin virksomhed til at få fjernet en ubehagelig video, som en utilfreds kunde havde lagt op på YouTube
– En byggesagsmedarbejder, hvis private grund blev skridtet af og målt op af en borger, der var utilfreds med, at sagsbehandleren ikke ville give ham tilladelse til en garagebygning, og som oprettede en hadeside på facebook mod medarbejderen.
– En lærer, der fik øgenavne og gjort til grin af såvel elever som forældre på facebook, fordi hun var vikar for en meget populær anden lærer, men ikke faldt i elevernes smag.

Bare et lille udpluk af de sager, jeg er stødt på, hvor mennesker i embeds medfør er blevet hængt ud på nettet, alene på grund af det job, de udfører. Cyberchikaneret på måder, der involverer internettet, og som finder sted uden for arbejdstid.
Mange slukker ikke deres telefon eller lukker for internettet, når de går fra skrivebordet på arbejdet. Vores arbejdstid går ofte ud over almindelig kontortid, og mange skal stadig være /eller føler sig forpligtet til at være tilgængelig på mail, sociale medier og telefon.
Et stigende antal oplever nu denne digitale chikane døgnet rundt – hademail i indbakken til aftenkaffen, SMSser om natten, sammenblanding af privat og arbejdsmæssig sfære på de sociale medier. Det er belastende, det skaber dårligt arbejdsklima, og det er stressende. Chikanen og truslerne rammer meget mere personligt end fagligt, og belastningen er derfor værre.

Ny lov bør tage højde for digital chikane:
I starten af november vil Folketinget blive præsenteret for et lovforslag, der foreslår, at arbejdsmiljøloven ændres, så den fremover også dækker arbejdsrelateret vold og chikane, der finder sted efter, at man er gået hjem fra arbejde, hvis volden eller truslerne er relateret til den ansattes arbejde. Forslaget, der er kommet i et udkast, sendt til høring,  vil betyde, at arbejdsgiveren frem over vil få pligt til at vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og pligt til at udarbejde retningslinjer for og instruere i håndtering af samme. Arbejdsgiveren får desuden pligt til at følge op på vold uden for arbejdstid, for eksempel anmelde til politiet og evt omlægge den ramte persons arbejde.

Læs videre…

 

Hvad gør du ved virtuelle lussinger?

Cyberchikane, Digital chikane, Sociale medier Ingen kommentarer

CyberchikaneEnhver på en arbejdsplads véd, hvad der skal ske, hvis en medarbejder får en på kassen af en kunde eller en klient. Der er faste procedurer for, hvem der skal underrettes, hvordan medarbejderen skal forholde sig, og hvordan man bag efter tackler efterspillet.

Den slags faste procedurer findes desværre kun sjældent, hvis en medarbejder modtager truende SMS’ser over en længere periode, får hademails og truende meddelelser, hænges ud på en hadeside på facebook, chikaneres på twitter eller filmes i det skjulte og genser sig selv i en  måske ophedet diskussion på en video på YouTube. Alt sammen noget, der kan spredes lynhurtigt til mange tusinde.

Igennem et par år har jeg rådgivet virksomheder og institutioner, medarbejdere i offentlige såvel som private job i hvordan et sådant overgreb skal håndteres. Jeg har været – og er stadig – meget overrasket over, at der tages så let på situationen fra mange virksomheders side. Det er, som om man ikke forstår, hvor hårdt en virtuel lussing kan slå, både på medarbejderen selv, og på kolleger, som rammes, og på omdømmet for en virksomhed.

Læs videre…

 

Workshop skal udforme anbefalinger om kultur mod cyberchikane

Cyberchikane, Digital chikane Ingen kommentarer

Når en paneldebat pludselig folder sig ud og bliver interagerende med publikum, og når ambitionen om outputtet af en debat ikke kun  er, at vi har en god diskussion, men at vi sammen lige frem når hen til anbefalinger om, hvordan vi skal handle herefter, så er det for alvor sjovt at være med i et panel!
Social Media Week Cph 2014 skal jeg mandag den 17. februar sidde i et panel, der debatterer ” Cyberbullying – strategies for acting in the social media culture “. vi gør det på dansk, og jeg vil kalde det strategier for, hvordan man skal agere i den kultur, der udspiller sig på de sociale medier. I dette tilfælde med fokus på cyberchikane blandt børn og unge.

social media week cyberchikane pngTanken er, at deltagerne, både os i panelet, og den meget store gruppe tilhørere, der allerede nu har meldt sig ( jeg er tæt på at mene, der er overtegnet) udformer seks anbefalinger til, hvordan man kan agere i en digital og analog praksis, som kan rumme at håndtere cyberchikanen.
De seks områder er skole, venner, Sundhed/hjælpeorganisationer , digitale fælllesskaber af mere kommerciel karakter, Klubliv og fællesskaber, samt familie.

Blandt de vinkler, jeg vil lægge op til at diskutere, er de unges chikane af voksne  og den manglende beskyttelse af mennesker, der chikaneres digitalt i embeds medfør. Og den anden vinkel, som er fyldt med endnu flere mørketal, er den chikane, som fortvivlede unge udsætter sig selv for under dække af, at den er påført af andre, den selvskadende cyberchikane.

Læs videre…

 

Ansatte svines til på nettet – og hvad gør vi ved det?

Cyberchikane, Digital chikane Ingen kommentarer

webgrrls middag 003 Hvad er cyberchikane? Hvorfor er det vigtigt for virksomheder at tage hånd om dette? Hvem har ansvaret for at gøre noget ved det? Hvad kan den enkelte gøre i situationen ?
Det tog små 6 minutter i DR2 Nyheder i går, og hvis du ikke nåede at se det, kan du gense klippet her en lille måneds tid endnu.

Min udgangsreplik til Morten Schnell Lauritzen, værten, som interviewede mig, var: “Cyberchikane skal tages alvorligt, fuldstændig ligesom hvis jeg stak dig en på siden af hovedet lige nu”.
Han så helt forskrækket ud….

 

Beskyttelse mod at blive hængt ud på nettet er fleres ansvar

Cyberchikane, Digital chikane Ingen kommentarer

For et par dage siden offentliggjorde FTF en glimrende guide på fire sider og et noget længere Idekatalog på 32 sider om, hvordan man kan undgå chikane af medarbejdere på de social medier.
Et grundigt og virkelig godt materiale, som det er fornuftigt at tygge sig igennem.

Cyberchikane, tegnet af Maria MinardNår den lange udgave, idekataloget, netop kaldes et idekatalog, tror jeg, det er, fordi der rejses en lang række spørgsmål, som det er væsentligt at få debatteret på arbejdspladserne for at finde ud af, hvordan man håndterer en chikane i det øjeblik den opstår, håndterer hjælp den den forulempede efterfølgende, og samtidig får taget fat på at forebygge fremtidige episoder. Der er ingen nemme løsninger og punktvise vejledninger at følge, men en masse spørgsmål, der skal afklares på den enkelte arbejdsplads: Hvem er den typiske chikanør/krænker, hvilken krisehjælp tilbyder arbejdspladsen, hvilke færdigheder i konflikthåndtering har arbejdspladsen brug for- og hvem på arbejdspladsen skal have dem etc etc.
Stærkt nødvendige spørgsmål at afklare!

Arbejdspladsen
Ansvaret for at beskytte medarbejdere ligger i meget høj grad hos arbejdsgiveren, der har pligt til at udarbejde retningslinier for en arbejdsplads’ samlede indsats for trivsel. Mange arbejdspladser, såvel offentlige som private, har endnu ikke en sådan trivselsaftale, hvor tiltag mod cyberchikane behandles, men det er på høje tid, at  virksomhederne tager dette med ind i den eksisterende trivselsaftale.
Når en medarbejder hænges ud på nettet, kan det skade ikke kun den enkelte person, men også dennes familie, omgangskreds, ligesom kolleger og selve arbejdspladsen kan komme i skudlinien. En arbejdsplads’ omdømme kan nemt blive påvirket af en sådan udhængning, så også af indlysende branding- og synlighedsårsager bør arbejdspladser indarbejde chikane og trusler via sociale medier, mail og telefoner i deres trivselsaftaler.  Man kan undres over, at en del arbejdspladser ikke tydeligt ser denne sammenhæng, selv om mange virksomheder for længst har forstået, hvor magtfulde udsagn fra brugere på sociale medier kan være, også når det ikke handler om trusler og chikane.

Læs videre…

 

Hvad gør du, når medarbejdere cyberchikaneres?

Cyberchikane, Digital chikane Ingen kommentarer
Se video om, hvordan du beskytter medarbejderne mod cyberchikane

Se video om, hvordan du beskytter medarbejderne mod cyberchikane. Du skal dog oprette et (gratis) login for at komme til videodelen.

Magasinet MARKET spurgte mig for nylig, om jeg ville fortælle om cyberchikane, og hvordan man kan beskytte medarbejderne imod den.
Det har jeg gjort i denne 14 minutter lange video, hvor jeg på engelsk gennemgår cyberchikane,  cyberharassment, hvordan man kan beskytte sig imod den, eksempler på, hvor medarbejderne er udsatte, og hvad der sker, hvis man ikke tænker langsigtet og har en handleplan for, hvordan man vil håndtere digitale angreb på medarbejdere som hadesider, udhængning på twitter etc.

Videoen kan ses på MARKETS community side – du skal dog oprette dig med et login, hvis du ikke allerede følger deres udmærkede videoer, hvor mange andre højt kvalificerede fagfolk fortæller om deres speciale og giver mange gode erfaringer videre.
Det kan godt betale sig at oprette et login (siger jeg uden at have noget med sitet at gøre ellers), for der ligger mange andre gode artikler og videoer at følge med i.

Læs videre…

 

Cybermobning invaderer dit helle

Cyberchikane, Digital chikane Ingen kommentarer

Vold, trusler om vold og overgreb på arbejdspladsen ved vi rigtig meget om, ligesom vi ved rigtig meget om, hvordan man forebygger og tackler, når en medarbejder udsættes derfor.
I arbejdsmiljølovgivningen er der klar besked om, hvilken hjælp, en truet medarbejder skal have, også efter at en trussel er fremsat eller et voldeligt overgreb har fundet sted.

Anderledes ser det ud med overgreb og trusler om vold mm  via sociale medier, internetsider, videoklip, foto og SMSser, der cirkulerer i cyberspace. De samme regler gør sig i princippet gældende, men erkendelsen af, at de også gælder for overgreb, chikane mm på nettet er kun gryende, fordi disse overgreb ofte finder sted i, hvad man normalt betragter som privatsfæren og ofte også uden for arbejdstid.
Derfor har mange, som føler sig chikaneret, sværere ved selv af definere overgrebene som noget, de professionelt skal reagere på, og derfor registreres og indrapporteres der ikke så mange af slagsen. En tilsvining på facebook, som man opdager, mens man selv sidder og surfer privat på facebook, opleves mere som et privat anliggende, end som arbejdsrelateret. En SMS, der kommer uden for arbejdstid og på ens privattelefon, hvis nummer en klient har fundet frem til,  kan nemt opfattes som såpersonlig, at den ikke bliver fundet arbejdsrelateret og derfor indberetningsegnet.

En besked på et af de andre sociale medier, som måske oven i købet kommer fra en elev/kursist, som man har haft et længerevarende og mere personligt (ikke privat) forhold til , fordi man har ønsket en frugtbar relation, kan pludselig forekomme truende eller intimiderende. Men fordi man netop selv har signaleret, at man gerne vil være på lige fod eller omgangshøjde med klienten/borgeren/ eleven/kursister, opleves den intimiderende besked som noget, jeg privat må tage mig af, ikke arbejdsmæssigt. “Det er jo min egen skyld, at det kom så vidt”.

Læs videre…

 

Cyberbullying 2:4 Når du er hængt ud på nettet

Cyberchikane, Digital chikane, Sociale medier Ingen kommentarer

Her er nogle gode råd til dig, der opdager, at du er hængt ud på nettet som ansat:

• Sørg for at sikre beviset ved fx at tage et skærmprint
• Slet ikke noget i affekt, selv om det er ubehageligt at se på
• Kontakt ledelsen og den IT ansvarlige på arbejdspladsen for blandt andet at finde ud af, om chikanen kan spores til en bestemt IP-adresse
• Hent hjælp i arbejdspladsens retningslinjer (…)ja her er vi så ved et kildent punkt, for mange arbejdspladser har endnu ikke dette beredskab, der beskriver, hvad der skal gøres, når en medarbejder chikaneres i cyberspace. Så kontakt mig
• Inddrag tillids- og sikkerhedsrepræsentant
• Inddrag evt politi – der kan være tale om så grov en krænkelse, at det skal anmeldes.

Jeg vil gerne gentage: Lad være med at slette.

Det kan være utrolig ubehageligt at blive hængt ud på nettet, og finder man selv udsagn, billeder eller videoer, eller udsættes man selv for chikane-SMSser, kan man være tilbøjelig til at slette med det samme.
Gør ikke dette. Sørg for at sikre beviserne før du anmelder en hjemmeside eller en brugerprofil. Det er også vigtigt, at tingene bliver slettet eller anmeldt på den rette måde, for at de ikke spredes yderligere. ( se mit (senere) indlæg med link til, hvor du anmelder)

Læs videre…