#lollandfalsterlovestorm – derfor valgte vi Falster

Skarpe skud 1 kommentar
abelone

Forklaring på dette indlæg: Der er startet en “lovestorm” , det modsatte af en “shitstorm” for at fortælle, hvor godt det er at bo og leve på Lolland Falster, som modvægt til den stigmatiserende titel på TV2programserien “På røven i Nakskov”, en serie, der kører de næste 5 torsdage med. Se facebooksiden #lollandfalsterlovestorm, hvor du kan læse masser af autentiske og informationsrige historier fra os, der bor her.

“Der er beskidt hele tiden. Man kan aldrig få det helt rent, for børnene slæber jord og småsten med ind. Der er kolossalt mørkt om vinteren. Der er rasende ensomt, og nej, vennerne kommer ikke ned i weekenden. Flytter man ind i en landsby, vil alle følge med i, hvornår man får klippet sin hæk. Morgenavisen kommer først med posten ved 14-tiden, og der er 12 kilometer til nærmeste svømmehal. Man er stærkt afhængig af en bil, og kammeraterne bor altid fem kilometer væk. Landbrugsmaskinerne kører hele natten, og der stinker af gylle. Alle sladrer om alle, og hele egnen er gift ind i hinanden.”

Fordommene er utallige, og mange af dem har mere end en snert af sandhed i sig. Men at flytte til Falster er også at komme ud til regnbuer, man kan se begge ender på, en stjernehimmel om natten der ikke overbelyses af gadelygter, kornduft og kløvermarker, tætte naboer, landsbyfællesskab, sindighed og legekammerater, der ikke går i modetøj hver eneste dag.

Læs videre…

 

Hvorfor snuppes de lavthængende frugter stadig ikke ?

Frie Agenter, Skarpe skud Ingen kommentarer

AbeloneGlahn-webI dag er det præcis ti år siden, der blev holdt en konference på Christiansborg om vækst igennem mikrovirksomheder og freelancere. Initiativtagerne var Dansk Journalistforbund, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Dansk Magisterforening og Forbundet Kommunikation og Sprog, der gerne ville vise både det beskæftigelsesmæssige og det udviklingsmæssige potentiale i denne alternativt tænkende arbejdsstyrke, som vælger at gribe deres arbejdssituation lidt anderledes an end flertallet.

Forbundene holdt derfor en konference målrettet politikere, beslutningstagere, embedsmænd, forskere og rådgivere, der havde brug for et nærmere kendskab til denne type selvstændige og jobskabende lønmodtagere.
Fyldt Fællessal på ChristiansborgEn anden form for vækst

Vi prøvede at forklare med levende eksempler, at der ligger et uudnyttet potentiale i at tænke vækst i andre parametre end antal ansatte, kvadratmeter lager og eksportmarkeder. Man kan også tænke vækst på andre måder, hvilket de soloselvstændige repræsenterer. Vækst i partnerskaber, vækst i netværk, vækst i livskvalitet, vækst i de afledte jobs, der skabes, fordi mikrovirksomheder er katalysatorer for vækst. Og vi er også med til – særligt i landdistrikterne – at tiltrække og fastholde vidensvirksomheder, at holde liv i landdistrikter og udkanter. Det vidensintensive serviceområde, hvor mange frie agenter opererer, er den største bidragsyder til nye job og virksomheder, samtidig med at den vidensintensive servicesektor er den største aftager af “kloge hoveder” og den største innovatør.

Læs videre…

 

Vi mangler en præcisering af digital vold i nyt lovforslag

Cyberchikane, Digital chikane, Skarpe skud Ingen kommentarer
et stigende antal mennesker oplever at blive hængt ud på nettet, både i arbejdstiden og uden for arbejdstiden. Aviserne har bugnet af artikler herom. NU må loven laves om, så den også indeholder beskyttelse mod digital chikane

Et stigende antal mennesker oplever at blive hængt ud på nettet, både i arbejdstiden og uden for arbejdstiden. Aviserne har bugnet af artikler herom. NU må loven laves om, så den også indeholder beskyttelse mod digital chikane

Tilføjelse 19. december 2014:  Der ER tænkt på digital chikane i lovforslaget.
Læs præcisering her:

Trods massiv omtale af, hvad der sker med mennesker, når de chikaneres digitalt både privat og i forbindelse med deres arbejde – senest blandt andet eksemplificeret af politikere i TV-temaet “Ti stille kvinde” –  indeholder et nyt lovforslag, der blev fremsat i dag af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen IKKE en passus om, at digital chikane medtages i definitionen af, hvad vold og trusler om vold er.

Læs videre…

 

Behold fastnettelefonerne! Også på arbejdspladserne!

Skarpe skud 4 kommentarer
Jeg elsker min fastnettelefon. lad være med at opsige dit abonnement. Det er ikke klogt. Hav altid en "landline" i huset!

Jeg elsker min fastnettelefon.
Lad være med at opsige dit abonnement. Det er ikke klogt. Hav altid en “landline” i huset!

Jeg forstår simpelthen ikke den næsegrus beundring for, at vi kan klare alting via mobiltelefonen. Jo tak, fint, og jeg er super glad for, at jeg kan 1000 ting på telefonen som computer, men en SAMTALE, den er faktisk svær at føre på en mobiltelefon!

Forsinkelsen!
Den minimale forsinkelse, der er på stemmer, saboterer gang på gang en flydende og behagelig samtale. Forsinkelsen gør, at man lige venter nogle mikrosekunder på, at den anden reagerer, og ender med at tale i munden på hinanden alligevel.
Det gør rigtig meget ved en samtale. Faktisk ødelægger den ofte nuancerne, tonefaldene, og ikke mindst de intenderede pauseringer, der nu ikke bliver til bevidste tilbageholdte åndedrag, men som bliver til mekaniske, muligvis intenderede – men sandsynligvis ikke – pauser. Private, følelseladede samtaler – såvel som forretningssamtaler  – kan blive meget ubehagelige at føre, fordi der er denne mikroforsinkelse.

Læs videre…

 

En hademail i din boks efter arbejdstid

Cyberchikane, Digital chikane, Skarpe skud Ingen kommentarer

Cyberchikane– En advokat, der dagligt har måttet tjekke, om en bestemt person nu igen havde oprettet en falsk, hadefuld side på facebook i hans navn.
– En tankstationsmedarbejder, der ikke kunne få hjælp fra sin virksomhed til at få fjernet en ubehagelig video, som en utilfreds kunde havde lagt op på YouTube
– En byggesagsmedarbejder, hvis private grund blev skridtet af og målt op af en borger, der var utilfreds med, at sagsbehandleren ikke ville give ham tilladelse til en garagebygning, og som oprettede en hadeside på facebook mod medarbejderen.
– En lærer, der fik øgenavne og gjort til grin af såvel elever som forældre på facebook, fordi hun var vikar for en meget populær anden lærer, men ikke faldt i elevernes smag.

Bare et lille udpluk af de sager, jeg er stødt på, hvor mennesker i embeds medfør er blevet hængt ud på nettet, alene på grund af det job, de udfører. Cyberchikaneret på måder, der involverer internettet, og som finder sted uden for arbejdstid.
Mange slukker ikke deres telefon eller lukker for internettet, når de går fra skrivebordet på arbejdet. Vores arbejdstid går ofte ud over almindelig kontortid, og mange skal stadig være /eller føler sig forpligtet til at være tilgængelig på mail, sociale medier og telefon.
Et stigende antal oplever nu denne digitale chikane døgnet rundt – hademail i indbakken til aftenkaffen, SMSser om natten, sammenblanding af privat og arbejdsmæssig sfære på de sociale medier. Det er belastende, det skaber dårligt arbejdsklima, og det er stressende. Chikanen og truslerne rammer meget mere personligt end fagligt, og belastningen er derfor værre.

Ny lov bør tage højde for digital chikane:
I starten af november vil Folketinget blive præsenteret for et lovforslag, der foreslår, at arbejdsmiljøloven ændres, så den fremover også dækker arbejdsrelateret vold og chikane, der finder sted efter, at man er gået hjem fra arbejde, hvis volden eller truslerne er relateret til den ansattes arbejde. Forslaget, der er kommet i et udkast, sendt til høring,  vil betyde, at arbejdsgiveren frem over vil få pligt til at vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og pligt til at udarbejde retningslinjer for og instruere i håndtering af samme. Arbejdsgiveren får desuden pligt til at følge op på vold uden for arbejdstid, for eksempel anmelde til politiet og evt omlægge den ramte persons arbejde.

Læs videre…

 

Er den Digitale Post digital nok selv?

Skarpe skud Ingen kommentarer

Så fik jeg mit første brev gennem Digital Post. Eller rettere, jeg fik de første to beskeder om, at jeg nu har fået et brev, som jeg skal hente i min digitale postkasse. Én besked på mail, og én besked på SMS.
Fint nok so far. Jeg kan se, det er fra min kommune, og at det handler om….digital post.

Men se, hvordan mailen ser ud:digitalpost1

Det eneste, der er hyperlinket, er min egen email. Der er intet andet, som er hyperlinket – noget, der nemt kunne lede mig hen til der, hvor min elektroniske post ligger. Der er godt nok to logoer til højre, hvor jeg kunne vælge at hente posten, men end ikke logoerne er hyperlinkede – altså, der er fra brevet ikke noget hyperlink, der nemt leder mig over til min postkasse.Det turde ellers være uhyre oplagt at lægge ind.

Læs videre…

 

Begge TVkanaler tog valgaftenen fra vælgerne

Skarpe skud 7 kommentarer

Eklatant redaktionelt fejlskøn at udelade de lokale resultater og repetere personfokuseringen!

Så lykkedes det TV stationerne at tage også selve valgaftenen fra os!
Op til valgdagen har vi skullet leve med en klapjagtlignende dækning af kandidater udstyret med GPS, og med optagelser foretaget mere og mere private situationer. På valgdagen frem til lukningen af valgstederne måtte vi fortsat leve med den fortsatte totalt overskruede personfiksering, hvor vi fulgte de samme kandidater og deres bevægelser igen og igen. Så personkoncentreret har de sidste tre uger været, at mange i de seneste dage har valgt TV fra.

Denne politikerfokusering kunne da ikke fortsætte også på valgaftenen, vel? For valgaftenen er jo Vælgernes. Det er jo OS, der afgør, hvad der skal ske, og det er VORES stemmer, der skal høres.  På en rigtig valgaften skal vi høre, hvad vi har stemt rundt om i landet. Vi skal mærke hinanden, vi skal følge med i hver afkrog og hver storby. Vi skal føle demokratiet, vi skal mærke, at vi bliver værdsat.
Bare denne ene dag, disse seks timer fra valgstedet lukker, til partilederdebatten er overstået.

Men også dette kunne TV-stationerne tage fra os.
Vi har nu siddet fra klokken 20 går aftes til klokken 02 i nat i håb om at få indblik i, hvad VI sagde. Hvad VI valgte. Hvad VI tænkte, Hvad Vi ville.
Og hvad fik vi? Igen en fuldstændig opskruet personfikseret, kaotisk, usammenhængende, uskøn, og gentagende ”reportage” fra et hav af journalister på overarbejde, der interviewer politikere, der ikke kan sige noget som helst fornuftigt, før valgresultatet foreligger.

Læs videre…

 

Når facebook-lavinen løber amatørerne af hænde

facebook, Skarpe skud, Sociale medier Ingen kommentarer

Den såkaldte Brønderslevsag har udviklet sig ubehageligt på facebook. Efter en TVudsendelse oprettede en privat mand en hadegruppe på facebook, hvori den pågældende socialrådgiver, som i TVdokumentaren erkendte, at der var sket en fejl fra kommunens side, blev hængt ud med navns nævnelse. Lad os kalde personen for “Sagsbehandleren”. Hadegruppen hedder således “Vi kræver afgang af “sagsbehandleren””

Angrebene på den pågældende kvinde blev så hadske, at kommunen forleden gik til politiet:
– Vi har politianmeldt skribenterne og stifteren af facebookgruppen. Vores eneste våben er en politianmeldelse for at komme den her hetz til livet – en hezt, der er gået langt ud over alle grænser, sagde borgmester Lene Hansen (S) til nordjyske.dk

Den 21-årige stifter lover kort efter (torsdag den 9.juni), at hadegruppen lukkes samme aften, men det sker ikke alligevel!
Fordi en anden tilbød at føre den videre!
Ifølge Politiken skrev den unge mand på gruppens wall: »Orker ikke dette mere, denne gruppe er løbet ud på et sidespor, hvor den slet ikke skal være…«.
Han opfordrede derefter alle til at slette sig fra siden, så han kunne slette gruppen. MEN i stedet bad en anden Facebook-bruger om lov til at køre siden videre, og derfor eksisterer den stadig, skriver Politiken.

Læs videre…

 

Headset til kvinder med øreringe, ja tak!

Hverdag, Kursus, Skarpe skud Ingen kommentarer

Først 23 minutter inde i et foredrag med brasilianeren Ana Maria Nicolaci-da-Costa, (som jeg omtaler i mit forrige blogindlæg) er der endelig en der fra salen siger til hende: “Gider du lige tage din ørering af, for den klakker hele tiden ind mod dit headset!”

Kender det godt!!
Headset, som skal sættes rundt om hovedet i en bøjle, så mikrofonen placeres ud for den ene kind, kan muligvis give en bedre lyd end en klipsmikrofon, men hvem pokker har opfundet dem!! Det er i hvert fald ikke en kvinde!!

Når man har øreringe af metal på, klakker de hele tiden mod headsettet, hvilket er megairriterende ikke kun for oplægsholderen, men også for alle tilhørerne. Foredrag på foredrag har jeg gennemført, hvor jeg har måttet stå “halvnøgen” med kun den ene af mine øreringe på, fordi den anden larmede for meget.

Læs videre…

 

Digitalsyndikatet vil præge dansk IT-politik

Kultur, bøger og musik, Skarpe skud Ingen kommentarer

Også i resten af verden diskuteres den digitale dagsorden

Der er behov for, at nogen sætter den digitalpolitiske dagsorden i Danmark og skaber debat ved dels at levere meninger, dels analyser og viden. Informationsteknologien er på godt og ondt en del af vores kultur og fælles fremtid. Politik finder ikke kun sted på Christiansborg eller nede på kommunen, den skabes også i virksomhederne, i hjemmene, i skolerne, på e-handelssites, på spillekonsollerne, hos teleselskaberne og på hospitalerne.?

Derfor sagde jeg ja, da Christian Schade for kort tid siden spurgte, om jeg ville være med i Digitalsyndikatet. Det er et bloggerfællesskab, som åbner i dag.
Ja, fordi også jeg savner et samlende sted, der tager diskussioner, som både åbner for forbrugervinkler og forskningsvinkler, og ja, fordi jeg godt kan lide, at der ikke er 100 dage fra tanke til handling, når formålet er fornuftigt og konstruktivt.
Jeg har selv bidraget med et indlæg, der tager fat i de dilemmaer, som forlagsbranchen står over for i 2011, som netop af bladet Bogmarkedet, der udkommer i næste uge, er blevet udnævnt til Året, hvor den digitale publicering slår igennem.

Læs videre…

 

« Ældre indlæg